Spårteknik Underhåll möte den 23 januari i Gävle

10/1, 2018 kl. 13:03

Information om projektet, frågor och svar. Under mötet kommer det att presenteras och diskuteras behoven för förbättringar av JVG-Underhållet, avseende
Arbetseffektivisering
Automation
Fjärrstyrning o.
Personsäkerhet.

Trafikverket
Infra Sweden 2030
Vinnova Verket för Innovationssystem
FSJ Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Tid: Den 23 januari 2018 kl 10 – ca kl 11
Plats: Infranord Region Mitt AB, Ruddammsgatan 2, 803 20 Gävle (Centralt i Gävle)

Inbjudna:
Trafikverkets Entreprenörer
Styrgruppen (med deltagare från bl.a. Trafikverket, Infra Sweden 2030, Fören. Sv. JVG-Entreprenörer. Vinnova som delfinansiär)
Projektgruppen
Referens- och Rådgivningsgruppen
Personer aktiva inom järnvägsområdet

Notera: Även deltagande via Skype

Målet för förstudien är att ta fram en plan för utveckling av metoder och maskiner lämpade för snabba och effektiva insatser av lättare slag, när det gäller reparationer och förebyggande underhåll utefter järnvägsspåren.

Genomförandet av kartläggning i form av en enkät kommer också att diskuteras.

ANMÄLAN FÖR DELTAGANDE:

Senast den 17 januari 2018 till
sparteknikuh@gmail.com eller
tfn 010-121 20 00 växeln

OBS! ANMÄL OCKSÅ OM DU DELTAR VIA SKYPE, SÅ SKICKAR VI LÄNKEN.


Frågor? Ring 0768-783 165 Horst
Välkomna!

Mikael Åstrand, Projektledare
Chef Forskning & Utveckling,
Tf Chef Infranord Norr

SPÅRTEKNIK UNDERHÅLL

SPÅRTEKNIK UNDERHÅLL

Infranord Region Mitt AB

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2017-12-13

Förstudiens syfte är att sammanställa underlag och bedöma hur stora effektiviseringsvinster, som kan förväntas av huvudprojektets genomförande. F... Läs mer

Ladda ned

0:- Fri för nedladdning.

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Senaste nytt

Hjälp

Stäng