Stora delar av Sverige fick inte någon meteorologisk vinter i år, utan gick i stället omedelbart från höst till vår. Den milda vintern verkar ha väckt insekterna ur sin vinterdvala redan i januari månad. Vanligen så brukar myrorna vakna senare på våren då det finns föda för dem i naturen. Många myror söker sig därför istället in i husen där det finns mat och värme.

- Det har inte enbart rört sig om den harmlösa svartmyran, de senaste veckorna har det varit flera fall med den bruna trämyran, som kan orsaka stora träskador på huset om de inte upptäckts i tid, säger Magnus Eliasson på Skadedjursbutiken.

Om man upptäcker myrorna i hemmet är det viktigt att ta reda på om man har att göra med en harmlös svartmyra eller den bruna trämyran som är den skadligare varianten. Rör det sig om den bruna myran är det essentiellt att man låter detta inspekteras.

Om man upptäcker en myra inomhus är det också bra om man försöker lokaliserar var den kommit in ifrån. För att säkerställa att inga fler myror tar sig in samma väg så ska man försöka täta deras ingång omedelbart och ta bort all föda som lockar till dem.

Om Skadedjursbutiken.se

Skadedjursbutiken grundades 2017 och är ett svenskt företag med sin grund i Helsingborg. Företaget handplockar produkter från kända etablerade leverantörer både lokalt och globalt. Skadedjursbutikens långsiktiga vision är att bli en ledande aktör i Norden och att förse dess kunder med ett så brett utbud av effektiva produkter till ett så rimligt pris som möjligt.

Hemsida: https://skadedjursbutiken.se/