Lars Beckman arbetar för att behålla Migrationsverket i Gävleborg

7/12, 2017 kl. 23:41

Eftersom antalet asylsökande minskat behöver Migrationsverket minska på personalen. Drygt 120 anställda vid deras verksamhet i Gävle och Söderhamn berörs av beslutet. Förvaret i Gävle ska dock behållas. Kommunstyrelsen i Gävle har skickat en skrivelse till regeringen att jobben i ska få vara kvar. Aktionen förstärks av riksdagsman Lars Beckman (M) skrivit en interpellation med samma vädjan till ansvarigt statsråd, Heléne Fritzon (S).

  • Lars Beckman, riksdagsman (M)

Interpellation 2017/18:267
av Lars Beckman (M)
till Statsrådet Heléne Fritzon (S)
Migrationsverket har meddelat att de avser att lämna sina verksamheter i Gävle och Söderhamn i Gävleborg. Det skulle betyda för vårt län – där arbetsmarknadssituationen redan är ansträngd – att vi skulle förlora cirka 140 värdefulla statliga arbetstillfällen.
Att Migrationsverket måste anpassa antalet medarbetare till en arbetssituation är fullt naturligt, men när man då ska välja vilka orter man avser att fokusera sin verksamhet på så borde man ta hänsyn till dels hur många utrikesfödda som respektive län har tagit emot, dels hur den lokala arbetsmarknaden ser ut.
Gävleborg har tagit ett mycket stort ansvar för hur många utrikesfödda våra kommuner har tagit emot, och vid flera tillfällen har också statens främsta representant i länet, landshövding Per Bill, berömt länets kommuner för det ansvar som har tagits. Att då en annan del av den statliga verksamheten – som dessutom arbetar med just migrationsfrågor – avser att lämna Gävleborg känns som en märklig prioritering av regeringen.
Migrationsverkets beslut går tvärtemot vad statsrådet har sagt tidigare i Sveriges riksdag, att regeringen vill värna jobben i hela Sverige.
Kommunstyrelsen i Gävle kommun har tillskrivit regeringen med en vädjan om att jobben ska vara kvar i Gävleborg liksom flera kommuner i Hälsingland.
Kommunstyrelsen i Gävle skriver i sitt brev:
"I augusti fick Gävle kommun som en av många kommuner glädjebeskedet att regeringen hade för avsikt att stärka den statliga närvaron genom spridning av statliga myndigheter. Det sades vara en prioriterad fråga och ett sätt för regeringen att bidra till att det ska skapas statliga jobb för tjänstemän och akademiker utanför de större städerna. För Gävle kommun och för Gävleborgs län betyder denna satsning oerhört mycket, men om satsningen ska få den kraft som vi alla önskar behöver de statliga arbetstillfällena som redan finns i vårt län fredas.
Det är med stor oro vi mottagit informationen från Migrationsverket att de väljer att lägga ner verksamheter i Gävleborg. Städer som länge arbetat med frågorna, där kompetensen är hög och verksamheten uppvisar god kvalité. Dessutom i ett län som varit förebild i arbetet med att väl-komna nyanlända och stort behov av tjänster för högutbildade.
Kommunstyrelsen i Gävle vill vädja till regeringen att verka för att beslutsförslaget inte verkställs. Om Migrationsverkets förslag verkställs innebär det i praktiken, för Gävle kommun, att staten minskar antalet statliga tjänstemän i kommunen."
Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga statsrådet Heléne Fritzon följande:
1. Hur tänker statsrådet agera för att behålla jobben på Migrationsverket i Gävle och Söderhamn?
2. Kommunerna i Gävleborg har tagit ett mycket stort ansvar för flyktingmottagandet i Sverige, är det då rimligt att den statliga verksamhet som arbetar med migrationsfrågor behålls i Gävleborg?
3. Gävleborg har redan i dag en mycket ansträngd arbetsmarknad, medan Uppsala – där Migrationsverket avser att prioritera sin verksamhet – har en mycket god arbetsmarknad. Borde Migrationsverket beakta arbetsmarknadsläget i sin fortsatta planering över prioriterade orter?
Vänligen
Lars Beckman
Riksdagsledamot (M) för Gävleborg
Verksam i Civilutskottet
Telefon: 08-7865390
E-post: lars.beckman@riksdagen.se
http://www.larsbeckman.se

Lars Beckman

Lars Beckman

Lars Beckman, riksdagsman (m)

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2009-12-13

Lars Beckman är invald i riksdagen för Moderaterna i Gävleborg.
Den som vill följa Lars Beckmans blogg kan också prenumerera på inläggen så bli... Läs mer

Ladda ned

0:- Fri för nedladdning.

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Senaste nytt

Hjälp

Stäng