Niclas Carlson. Foto: Gabriel Liljevall.

Kiropraktik är kvalitetssäker vård

30/12, 2009 kl. 13:03

Lagom till årsskiftet när Hälsoval Gävleborg träder i kraft, lanseras ett nytt kvalitetssystem, KvK Kvalitetssystem för Kiropraktorer. Det nya systemet harmonierar väl med Hälsocentralernas kvalitetskrav på underleverantörer.
Legitimerade Kiropraktorer innefattas av samma lagar och förordningar som den övriga hälso- och sjukvården.

I det som regeringen kallar Vårdval, eller Hälsoval Gävleborg, kommer det att behövas rehabiliteringspersonal i form av underleverantörer till hälsocentralerna. Kiropraktik är kvalitetssäker vård och det nya kvalitetssystemet innefattar ledningssystem, dokumentation, avvikelser, Lex Maria, patient nöjdhet, kvalitetsuppföljning och underhåll. Ett kvalitetssystem är i grund och botten patientens garanti på att vården som ges är säker och effektiv. Folk i allmänhet har förväntningar på att behandling ska ge avsedda resultat. Därför är det bra att det nu finns ett gemensamt kvalitetssystem för Gävles kiropraktorer. Hur samarbetet mellan hälsocentralerna och underleverantörerna kommer att se ut, får framtiden utvisa säger kiropraktor Niclas Carlson. -Det kan bli toppen. Det finns så mycket resurs i form av duktiga och välutbildade privata aktörer i Gävleborg, att vården skulle kunna bli hur bra som helst. Det gäller att våga vara bra och att kunna se och arbeta över gränserna. -Nu finns det verkligen ett bra läge att utveckla kvalitet i vården.

Niclas Carlson

Niclas Carlson

Medlem sedan 2009-05-08

Kiropraktor Niclas Carlson kommer från Gävle och är Högskoleutbildad och legitimerad av Socialstyrelsen. Niclas Carlson är tidigare t.f rektor oc... Läs mer

Ladda ned

0:- Fri för nedladdning.

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Senaste nytt

Hjälp

Stäng