Etik och värdegrund inom Rotary

16/1, 2014 kl. 21:49

Om det ska bli någon ordning och reda i en organisation med 1,2 miljoner medlemmar så kan man börja med att beskriva en gemensam etik och värdegrund. Inom Rotary har man skapat det så kallade fyr-fråge-provet, som ger bra vägledning.

När distriktsguvernör Iréne Andersson besökte Gävle-Brynäs-Tre Ankare den 13 januari så tog hon upp de fyra frågorna:
Om allt vi tänker, säger och gör, ska vi reflektera,...
1. Är det sant?
2. Är det rättvist mot alla som berörs?
3. Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
4. Är det värdefullt för alla som berörs?
Det här är ett försök att förklara vad det betyder.
1. Är det sant?
Sprid inte osanningar, ta reda på om det verkligen är sant, även om du hört det från ”säker källa”, kolla ordentligt, till exempel på Internet eller med någon som är insatt i ärendet. Skilj på åsikt och fakta! En åsikt kan ju inte vara en sanning, eftersom vi kan ha olika åsikter och så måste det tillåtas vara i ett demokratiskt samhälle. Fakta kan man inte diskutera, en meter är alltid en meter. Däremot kan man ha olika åsikter om en meter är lång eller om den är kort!
2. Är det rättvist mot alla som berörs?
Får alla göra sin röst hörd, har den det gäller möjlighet att bemöta? Har vi varit rättvisa i vår bedömning? Låter vi andra komma till tals?
3. Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
Bemöter vi varandra på ett värdigt sätt utan att håna eller tala nedsättande om någon annan?
4. Är det värdefullt för alla som berörs?
Försök att se saken ur fler synvinklar så att alla kan känna igen sig och förstå meningen med det som sägs. Finns det ett allmängiltigt intresse av det du tänker säga? Tala hellre i enrum med den det berör.
Det finns flera sätt att exemplifiera, men det är ju egentligen väldigt enkelt, innan vi kommer med ett inlägg: är det sant, rättvist, i samförstånd och av värde?
Kommentera gärna inlägget: brynas-treankare@rotary.se
Text: Torbjörn Edlund

Gävle-Brynäs Tre Ankare RK

Gävle-Brynäs Tre Ankare RK

Medlem sedan 2013-12-12

Rotary är en världsomspännande organisation som sysslar med humanitär service, verkar för högt ställda etiska krav inom samtliga yrkesområden, bi... Läs mer

Ladda ned

0:- Fri för nedladdning.

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Senaste nytt

Hjälp

Stäng