Den här nya boken kommer hjälpa till att kicka igång de företag som haft det tufft under pandemin. 

Med bakgrund av att pandemin har medfört flera olika utmaningar för många småföretag, släpper Chris Edman sin tredje bok – Intellektuellt kapital. I den beskriver hon hur man frigör kraften och energin i företag. 

Den här boken ger de verktyg och råd som behövs för att frigöra potentialen och energin hos de anställda i organisationen. Vilket tyvärr ganska många har behov av efter följderna av ett och ett halvt år med pandemin.

Boken ger en praktisk verktygslåda där själva dialogen mellan personal och ledning är det centrala – då man sätter ord på och tydliggör viktiga förutsättningar för att nå företagsmålen. Genom att jobba med boken och verktyget i dialog blir det tydligt hur både personal och ledning bör jobba och utveckla samarbeten, struktur och relationer som bidrar till resultat och lönsamhet.

Speciellt småföretagen har haft det extra tungt. Många av dem kan behöva extra stöd, handfasta tips och en enkel verktygslåda för att kickstarta sitt företag. Detta är extra viktigt då de bidrar så mycket till vårt samhälle, även om det inte alltid lyfts fram när vi talar om svenskt näringsliv.

“Min dröm är att få fler att uppmärksamma hur viktiga de små företagen är för Sverige. Samtidigt vill jag ge de här företagen fungerande enkla verktyg som ger ett nytänk kring utveckling av lönsamheten. Ofta är det fullt upp med det dagliga och man glömmer lätt bort att jobba med just de förmågor som skapar resultaten – det är människorna – företagets intellektuella kapital”.  

Boken och verktyget Intellektuellt kapital är främst riktade till småföretag upp till ca 250 anställda, där styrelse och ledning är mogna att ta ett nytt steg i utvecklingsarbetet. 

Boken kostar 280 kronor och finns i bokhandeln, men kan även beställas på www.intellektuelltkapital.se

Med bakgrund av att Pandemin har gjort det extra tufft för många av de minsta företagen, vill Chris speciellt hjälpa dem med upp till 10 anställda. Under resten av 2021 kommer de därför att kunna ladda ner en digital kortversion av boken och verktyget helt utan kostnad på www.intellektuelltkapital.se


Chris Edman är en jordnära och kreativt strukturerad organisationskonsult som brinner för det dolda intellektuella kapitalet i företag. Hon har i flera decennier hjälpt ledare och medarbetare att utveckla kompetens, struktur och processer – det intellektuella kapitalet. Hon är ett prestigelöst proffs, som snabbt navigerar genom snåriga företagsutmaningar på ett sätt som skapar trygghet och fokus.

 

Sagt om Chris och det intellektuella kapitalet:

“Jag lärde känna Chris när hon var min coach under ett drygt år. Hon är väldigt rak och smart vilket hjälpte mig att hitta effektiva sätt att utvecklas och komma vidare framåt. Hon hade väldigt lätt att sätta sig in i utmaningarna både på ledningsnivå och för anställda i organisationen.

Peter Ousbäck, teknisk chef, KG Knutsson AB
Har haft Chris som coach när han jobbade på KG Knutsson.

“Intellektuellt kapital är ett väldigt intressant område. Chris bok är ett bra intro för företag och organisationer som bestämt sig för att använda och utveckla verksamheten utifrån den samlade kompetensen hos personalen. Den blir en fin startpunkt för att komma igång och en källa till de som vill kunna jobba lite djupare, antingen själva eller med stöd av en konsult som Chris.”

Anders Fredricsson
Har under åren köpt tjänster och jobbat med Chris. Har även varit med och bollat/granskat bokens manus.
 

Kontakt:
Chris Edman
E-post: chris@edman7000.se
Mobil: 0705-88 18 08
Hemsida: www.edman7000.se

För mer information, gå in på Media- & press-sidor:
https://www.edman7000.se/loggin/media-24913444
Lösenord: intellektuelltkapital

Foto på Chris Edman: Max Brouwers.