Under pollensäsongen blir det extra besvärligt att andas för den som är astmatiker. Men det kan också vara tvärtom. Pollenallergi kan orsaka astma och man kan få både andnöd och hosta.

Astma är den vanligaste lungsjukdomen i Sverige. Ungefär 800 000 personer är drabbade och astma räknas idag som en folksjukdom. Även bland barn är astma vanligt. Det finns siffror som visar att åtta till tio procent av alla barn i skolåldern har astma.

Den finske uppfinnaren Aulis Kärkkäinen led i många år av astma och andningsbesvär, speciellt när pollensäsongen drog igång. Det fick honom att fundera om det inte gick att träna upp sin andning så att besvären med andningen kunde bli bättre.

UPPFANN ANDNINGSREDSKAP

Han tillverkade ett andningsredskap där man andas in ånga med motstånd, vilket gör att man tränar upp andningsmusklerna.

Entreprenören tog med sig andningsmaskinen till Helsingfors universitet och där träffade han Anssi Sovijärvi, professor emeritus i klinisk fysiologi och lungfunktionsexpert som beslutade att de tillsamman skulle göra en studie.

– Syftet med vår studie var att undersöka om motståndsandning med ånga kan förbättra lungfunktionen hos astmatiker och olika astmasymtom. Effekterna på lungfunktionen undersöktes hos patienter med medicinskt behandlad astma. Efter fyra veckors träning med ett andningsredskap hade försökspersonernas inandningskraft ökat med 20 procent och utandningen med elva procent, säger Anssi Sovijärvi.

Han förklarar vidare att när försökspersonerna tränar så öppnas luftvägarna upp vilket medförde att den inandade medicinen kan gå längre ner i luftvägarna och bli mer effektiv. Även rörligheten i bröstkorgen förbättrades visade studien.

– Några försökspersoner kunde minska på sina akuta astmamediciner, och det tack vare att träningen gav ökad styrka i andningsmuskulaturen. Astmatiker upplevde mindre andnöd och en förbättrad uthållighet vid fysisk ansträngning, säger Anssi Sovijärvi.

KLINISK STUDIE PÅ ASTMATIKER

Professor Sovijärvi förklarar att ju bättre kondition andningsmusklerna har, desto lättare är det att andas. När andningsmuskler stärks hos astmatiker, minskar andfåddheten vid ansträngning och de klarar lättare svåra lunginfektioner.

– Den kliniska studien visade att andningsmuskelstyrkan ökade med 20 procent och dessutom ökade lungornas vitalkapacitet vid andningsträning under fyra veckor. Motståndsandning med ånga lindrade även många typiska astmasymtom signifikant, exempelvis hosta, heshet, andfåddhet och slem i luftvägarna, säger Anssi Sovijärvi.

Forskarna rekryterade 47 deltagare varav 27 personer ingick i träningsgruppen och 20 i kontrollgruppen. Alla använde minst två inhalerade läkemedel som ordinerats för lungsjukdom under hela studien.

Forskarnas slutsats var att lätt daglig motståndsandning i kombination med ånga under fyra veckor, resulterade i en betydlig ökning av andningsmuskelstyrkan och även en signifikant ökning av vitalkapaciteten bland astmatiker som behandlades med traditionell lungmedicin. Alla symtom som är typiska för astmatikers besvär lindrades.

NY STUDIE REDOVISAS I HÖST

– Vår studie visar att personer som diagnostiserats med astma kan, som tillägg till medicinering, genom en kort daglig andningsträning, förbättra sin lungfunktion och må bättre, säger Anssi Sovijärvi och tillägger att i ungefär två månader efter att man slutat att andningsträna håller effekten i sig.

Anssi Sovijärvi berättar att de har en studie på gång där de vill testa andningsträning med ånga på personer med sömnapné. Resultaten av den studien kommer att offentliggöras i höst.

– Vi hoppas kunna undersöka om andningsträning med motstånd och varm ånga kan hjälpa patienter med KOL och andra luftvägssjukdomar, avslutar Anssi Sovijärvi.

3 förbättringar av att andningsträna med motstånd och varm ånga:

  1. Ångan minskar luftvägsirritation och hjälper till att ta bort slem, pollen och damm.
  2. Luftvägarna öppnas upp och det blir lättare att andas.
  3. Andningsmusklerna blir starkare vilket gör det lättare att prestera vid träning och det medför även en snabbare återhämtning.

FAKTA OM ANDNINGSREDSKAPET

Andningsredskapet, Well02, skapades av den finske entreprenören/uppfinnaren Aulis Kärkkäinen, som efter många år av lidande med andningsproblem och astma, skapade en lösning. Andningsredskapet kombinerar ånginandning med motståndsträning av andningsmusklerna.

Här kan du läsa studien: Clinical Physiology and Functional Imaging