- Värmeväxlare för energiåtervinning!

SITAB på väg att teckna samarbetsavtal i Los Angeles

26/8, 2011 kl. 13:33

Sitab med verkstäder i Sandviken och Söderfors engagerar sig i internationellt samarbete inom energiteknik!
Partnern är ett high-tech företag med Kalifornien som bas. Sitab kommer, i detta samarbete, att få tillgång till solceller och batteriteknik – Viktiga komplement till Sitabs egna utvecklingsinsatser inom återvinning och lagring av energi!
Satsningen kommer att innebära en bred palett av produkter inom omvandling, lagring och återvinning av energi i olika former. Planer finns på ett paraplyföretag som kommer att innehålla verksamheter med tillverkning inom sol-, vind- och vätgasteknik.

  • - Gasskärmaskin!
  • - Robust stativ!
  • - Kantpress för kraftiga material!
  • - En av många värmeväxlare för pappersmaskin!
  • - Ritning på Matarvattentankarna
  • - CAD manual.
  • - Och här är killarna som grejar det: Stenna, Dominik...
  • ... Emil ...
  • ... och Martin!

Sitab bidrar i samarbetet med sina specialiteter, dels inom tung tillverkning vid Sandviken verkstaden. - Ett kunnande som kommer väl till pass, exempelvis vid stora kraftstationer med användning av solceller istället för de turbiner, som gör jobbet inom vatten- eller vindkraft.

Tunga komponenter måste här röra sig efter solens gång, och det sker med långsamt gående varianter av servosystem typ luftvärnskanon! Sådana installationer finns redan i Centraleuropa. Exempelvis i anslutning till ett köpcentrum utanför Bussigny-près-Lausanne, Schweiz, och som förser denna Migros´ köpstad med allt varmvatten.

Och dels bidrar Sitab med Söderfors verkstadens erfarenheter och kunnande inom energiomvandling och energilagring, som man har fått från uppdrag inom processindustrier typ massa/papper och metall.

Ett mycket viktigt projekt, är en order, som kommer från Boliden.
På Rönnskärsverken pågår en expansion av återvinningsverksamheten, där elektronikskrot smälts och vidareförädlas till ultra rena bas- och ädelmetaller. De återvunna metallerna används i nya produkter, vilka så småningom samlas in för en ny återvinningsrunda.

Skrot bestående av hushållselektronik såsom datorer och mobiler kan innehålla många gånger större andel guld och andra metaller än som finns i malmen från gruvorna.

Man tar här hand om överskottsenergi från den nya smältenheten för elektronikskrot. Där har ett stort ombyggnadskontrakt gått till Sitab.

Kontraktet omfattar arbeten från konstruktionsritningar till slutbesiktning för s k matarvattentankar som efter ombyggnationen kommer att ha en kapacitet av 225 kubikmeter per timme eller 3 750 liter per minut!

Investeringen medför att en ökad andel av Rönnskärs spillvärme tas omhand och omvandlas till elenergi i den av Skellefteå Kraft ägda ångturbinen, till fjärrvärme för Rönnskärs anläggningar och till fjärrvärmenätet i Skelleftehamn/Ursviken.

Oljeförbrukningen för fjärrvärmeproduktionen under vinterhalvåret kommer också att minimeras.

Joachim Pettersson, delprojektledare för Processintegration och Infrastruktur:
- Vi kommer att tredubbla vår kapacitet för att återvinna metaller ur elektronikskrot såsom datorer och mobiler. Vi ser det som en samhällsinsats, samtidigt som vi förbättrar miljön.

- Den nya smältenheten innebär en modernisering av verksamheten med förbättringar för personalen. Och eftersom det handlar om en parallell smältenhet, kan vi också göra en mindre ökning av antalet anställda! avslutar Joachim.

Sten-Åke Holmström, Sitab: - Vi tog hem ordern i hård konkurrens, därför att vi har bra referenser, tidigare erfarenhet av liknande uppdrag, är bra på arbetsmiljöfrågor och har bra tekniska lösningar och konkurrenskraftiga priser.
Vi betraktar Bolidenordern som ett viktigt utvecklingssteg för oss i vår strävan att vara verksamma i flera av branscherna inom såväl verkstads- som processindustrin.

- Mycket viktigt är också den industristandard, när det gäller CAD-dokumentation för ritningar, specifikationer mm, som vi har tränat upp oss i. Här tillämpar ju processindustrierna Boliden, LKAB, Smurfit Kappa och SSAB samma standard!

- De skenande energipriserna ökar efterfrågan på våra energi-återvinnings produkter.
Nordisk pappersindustri går ju bra för närvarande och har nu åter större anslag för investeringar.
Till exempel har vi stor efterfrågan på värmeväxlare för att ta till vara på värmen från pappersmaskinernas torkpartier, som producerar mängder av het, fuktig luft.

De höga elpriserna ger ju våra kunder allt kortare återbetalningstider på sina investeringar i energiåtervinning!
Det finns exempel på att man ökat verkningsgraden på sin jord/bergvärme anläggning med 30%. Och man får fantastiska 8 – 24 månaders återbetalningstid på att installera våra värmeväxlare!

- Verkstaden i Söderfors är ett fint komplement till Sitab i Sandviken, och gör att vi nu kan förse kunderna med komponenter och specialkompetens inom lättare konstruktioner såsom försörjningssystem, processanläggningar, tryckkärl och automation.

Stenna Holmström, Sitab är glad över utvecklingen:
- Nu bryter vi ny mark, och vi kommer också fortsatt att vara till nytta för våra kunder inom såväl verkstads-, process- och energiindustrierna!

- Vi fortsätter också med att förfina våra insatser inom såväl avhjälpande underhåll, reparationer, förebyggande underhåll och vid planerade stopp.
Allt med syftet att maximera kapacitetsutnyttjandet i våra kunders stora anläggningar. Och vi har nu framme en modell för funktionsavtal, där vi får betalt efter producerade och godkända enheter i kundens tillverkning - Till exempel i kronor per producerat ton stål. Funktionsavtalet har tagits fram tillsammans med Triple Steelix.

- Nu har vi skapat förutsättningarna – så nu är det bara att jobba på! avslutar profilen Sten-Åke ”Stenna” Holmström.

Ta gärna kontakt med Sten-Åke Holmström, SITAB AB för mer information
026-27 19 12, stenna.holmstrom@sitab.nu, http://www.sitab.nu

Horst Mueller

Horst Mueller

Medlem sedan 2007-06-13

Tekn.lic. Aktiv pensionär.

Lång industriell erfarenhet. Praktiskt lagd akademiker med general management bakgrund från både internationella oc... Läs mer

Ladda ned

0:- Fri för nedladdning.

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Senaste nytt

Hjälp

Stäng