- Vår kärnverksamhet på NyföretagarCentrum är att erbjuda kostnadsfria rådgivningar som fokuserar på affärsidén och på personen bakom idéerna, säger Ann-Christin Käll, verksamhetschef på NyföretagarCentrum Gästrikland. Vi växlar nu upp och blir den huvudsakliga rådgivaren till alla Gävlebor som drömmer om att ta steget till eget.
På Gävle kommun ser man också fram mot det utökade samarbtet.
- Att nya företag startar i Gävle Kommun är viktigt för oss eftersom det gäller kommunens fortsatta tillväxt, säger Johan Tunhult, Näringslivschef Gävle Kommun. Det utökade samarbetet med NyföretagarCentrum Gästrikland innebär att de individer som drömmer om att starta eget företag får de bästa förutsättningarna att lyckas.
NyföretagarCentrums rådgivare är eller har varit företagare själva med erfarenhet av vad det innebär att både starta och driva företag. De har också omfattande nätverk på sina hemorter och en lokal förankring i Gästrikland som hjälper dem att guida de färska företagarna till kontakter som de kan ha stor nytta av i sitt kommande affärsliv.
- Med det här samlade greppet satsar vi på att inspirera fler till att våga bli företagare, avslutar Ann-Christin Käll.
NyföretagarCentrum finns i fler än 200 av Sveriges kommuner. Varje lokalt NyföretagarCentrum finansieras i huvudsak av det lokala näringslivet och man samarbetar med både organisationer och myndigheter för att skapa bästa möjliga möjligheter för nyföretagandet. Nätverket, som består av tusentals företagare och experter, är en unik tillgång i arbetet för ökat nyföretagande
För mer information, kontakta Ann-Christin Käll telefon 070-620 59 75 eller mail ann-christin.kall@nyforetagarcentrum.se.