Kom igen Gävleborg – bättre företagsklimat tack!

9/10, 2018 kl. 09:14

Nyligen släpptes Svenskt Näringslivs ranking över det lokala företagsklimatet i landets kommuner. I Gävleborg har Hofors fortfarande länets bästa företagsklimat och Ljusdal har förbättrat sitt företagsklimat mest enligt företagen.

Samtidigt som rankingen över det lokala företagsklimatet har presenterats står en ny politisk mandatperiod för dörren. Det innebär både möjligheter och utmaningar för länets kommuner. Frågor som skatteintäkter, integration och kompetensförsörjning står högt på de kommunala agendorna samtidigt som vi kan utläsa att rankingen placerar 8 av länets 10 kommuner mellan plats 210 – 289 av Sveriges 290 kommuner. Detta är definitivt inte bra för utvecklingen av länets kommuner som är i stort behov av företagsamma människor som skapar jobb, tillväxt och välstånd!

När enkätresultaten presenterades i maj kunde vi konstatera att rekordmånga kommuner i Sverige har, enligt företagen, ett Bra företagsklimat (4,0 eller mer på den sexgradiga skalan). Denna grupp av kommuner vill vi självklart ska öka! I Gävleborg är det bara Hofors som kommer upp till Bra företagsklimat, sju kommuner kommer upp till Godtagbart betyg (3,0 på den sexgradiga skalan) och två kommuner hamnar på Inte helt godtagbart. Vi vill ju att samtliga kommuner i länet ska lyfta sig till ”Hofors-gruppen”! Det är därför av yttersta vikt att kommunerna prioriterar och placerar frågan om ett bättre lokalt företagsklimat högre upp på agendan de kommande fyra åren.

För att göra det hela lite enklare, för att komma ytterligare ett steg på vägen och för att fler företagare ska ha en vardag med bra företagsklimat finns det tre punkter som kommunerna måste prioritera:
1. Kommunpolitikernas attityder måste bli bättre. En förändring börjar alltid i ledningen. Genom att understryka företagens betydelse för kommunen skapar den politiska ledningen en grund för att hela den kommunala organisationen ska ta frågorna på allvar.
2. Kommunens service till företagen. Gå från en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation och behandla företagen som kommunens kund.
3. Kommunens tillämpning av lagar och regler. För att skapa ett bra företagsklimat bör utgångspunkten vara att myndighetsutövningen anpassas efter företagens förutsättningar. Kommunen får ge råd och stöd vid tillsyn, tillstånd eller kontroll och kan därmed hjälpa företagen att göra rätt.

Jag vill därför uppmana den politiska ledningen i respektive kommun att sätta upp konkreta mål som ger svar på ovan tre punkter så att företagen på ett enkelt sätt vet vad kommunen vill med företagsklimatet.

Kom igen nu Gävleborg! Gör företagsklimatet till en prioriterad fråga för mandatperioden!

Lotta Petterson
Regionchef, Svenskt Näringsliv

Lotta Petterson

Lotta Petterson

Svenskt Näringsliv

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2013-02-12

Svenskt Näringslivs vision lyder: ”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”.

Svensk... Läs mer

Ladda ned

0:- Fri för nedladdning.

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Senaste nytt

Hjälp

Stäng