Genom att spara på energikonsumtionen får man ju samtidigt ett ekonomiskt incitament för att vidta nödvändiga åtgärder.
- Att jobba med de här frågorna och att bidra till en mer hållbar planet kan ibland upplevas som att det kostar pengar, sa Samuel Costa Nordvall. När det handlar om energi är det tvärt om och genom att hålla koll på sin energianvändning och vara medveten om vad som drar mycket energi kan man spara pengar på att kapa energitoppar och att göra sig av med energitjuvar.
På agendan var också möjligheterna att installera solceller, biogas, fjärrvärme med mera. Har man en fastighet med rätt förutsättningar kan man ha gratis el efter 12-15 år med hjälp av solceller!
Den som vill veta mer kan kontakta Gävle Energi för att få rådgivning.