Särskilt inbjudna var både hantverkare och samarbetspartners samt företagare och representanter från det lokala näringslivet och affärsnätverket effectplus.se. Gästerna trivdes och stämningen ökade allt mer under kvällen i takt med att klockan blev senare och musiken höjdes.