Ni kan bygga ut Yodo med de moduler ni önskar. På sikt ett komplett CRM-system där ni hanterar både intern och extern kommunikation lika enkelt som ni idag gör enstaka inlägg på vilket socialt media som helst.
– Vi bygger om de flesta hemsidor innom ett par veckor och lägger upp dem på den här funktionella plattformen, säger Joe Formgren, medutvecklare av systemet. Vi söker även webbyråer och återförsäljare som vill kunna erbjuda sina kunder ett professionellt system som ständigt utvecklas. Många förlitar sig idag på instabila Word Press-sidor som enskilda medarbetare byggt upp men som är mycket svåra för övriga att utveckla och inte minst att kvalitetssäkra.

Kontakta kommunikationsbyrån Precis Reklam om hur ni på bästa sätt kan utveckla er verksamhet med Yodo CMS som kommunikationsplattform.
www.precisreklam.se
026-511 000

Yodo CMS är marknadens smartaste publiceringssystem som enkelt ger dig möjlighet att administrera och även bygga professionella hemsidor oavsett tidigare erfarenhet och kunskaper. Yodo är en prisvärd molnbaserad publiceringsplattform som erbjuder mängder av funktionella och lättadministrerade tilläggsmöjligheter. Koppla på moduler som intranät, nyhetsbrev, webbshop, diskussionsforum, digital signage och allt annat som ni kan önska av en modern smart kommunikationsplattform.
För mer information om Yodo se: https://yodo.se
Några hemsidor som är byggda i Yodo CMS: https://yodo.se/referenser