Vi kan möten (och vi har tekniken).

De senaste månaderna har vi kombinerat våra erfarenheter av att producera engagerande möten med digitalt kunnande från tekniskt drivna samarbetspartners. Och vi har idag webbaserade verktyg och mötessystem som ger möjlighet att exempelvis genomföra digitala årsmöten eller bolagsstämmor, där alla kan delta från olika platser. De verktyg vi använder erbjuder bland annat funktioner för närvaro/röstlängd, talarlista, replikskiften, reservationer, anmälning av jäv, votering, slutna val, ersättar-hantering, yrkanden mm.

Ni väljer själva hur ni vill genomföra ert möte och hur deltagarna deltar. Ni kan köra helt digitalt med integrerad video, ett fysiskt möte i mindre grupp med tillbörligt avstånd från varandra eller en kombination av fysisk och digital närvaro, ett s.k. hybridmöte.

Ni kan alltså ta det formella ansvaret fullt ut och genomföra ett möte som är såväl demokratiskt som juridiskt korrekt. Det enda som saknas är att ni träffas fysiskt hela teamet. Och när det gäller just den frågan längtar vi lika mycket som du!

Behöver du hjälp att planera och genomföra ett digitalt möte? Eller kanske en varumärkesstärkande aktivitet som svetsar samman teamet även om de är på avstånd? Eller ser du optimistiskt på hösten och vill ha hjälp med att lägga upp planerna för nästa gemensamma upplevelse av ert företag och varumärke? Då hoppas vi att du hör av dig.

Du når oss på 026-10 27 00 eller via http://brinc.se

//Brinc