Intressant artikel av Ola Söderlund 8/2 i dagensps.se där han nämner de 15 branscher som har starkast tillväxt: E-handel, data och analys, tillverkningsindustrin, produktutveckling och produkthantering, detaljhandel, specialistyrken inom vården, vårdstödjande verksamhet, affärsutveckling och försäljning, utbildning, tech, juridik, kundservice, marknadsföring och sociala medier, karriärcoacher och personliga coacher och forskning. #tillväxt  #branscher #jobb #framtidshopp

Se hela artikeln här: https://www.dagensps.se/foretagare/ehandel/har-ar-branscherna-som-vaxer-snabbast/

Text: Eva-Lena Ivarsson      Foto: Canva

www.connectpoint.site

ConnectPoint - Business Pleasure Inspiration