– En av Svenskt Näringslivs största uppgifter är att ta fram konkreta reformer som förbättrar förutsättningarna för företagande, jobb och välstånd i Sverige. Sven-Olovs erfarenhet och djupa kunskaper om bland annat arbetsmarknad, skatter och företagsklimat gör honom synnerligen väl lämpad att leda vårt viktiga samhällsekonomiska arbete, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

För mer information se:
https://www.svensktnaringsliv.se/pressrum/sven-olov-daunfeldt-ny-chefsekonom-pa-svenskt-naringsliv_1180677.html