Arbetarbladet håller i namntävlingen tillsammans med Gävle kommun, när Gavlehov namngavs var det Gefle Dagblad i samarbete med kommunen som höll i namntävlingen.

Skicka in namnförslag och delta i tävlingen
www.arbetarbladet.se/namntavling lämnar du in ditt namnförslag på Gävles nya mötesplats. Skicka in ditt förslag senast den 19 september 2021.

Kom ihåg att skicka med en motivering till namnförslaget och kontaktuppgifter så att det går att kontakta den som har skickat in det vinnande bidraget.

En jury väljer ut ett vinnande bidrag och sammanträder i slutet av september för att besluta om vilket av de föreslagna namnen som passar bäst. Slutgiltigt beslut om namnet fattas av kommunstyrelsen.

Juryn består av Rolf Lassgård, skådespelare, Anna Sanvaresa, författare, Gerda Bylund, komiker, Moussa N´Diaye, ungdomsledare, Jörgen Edsvik (S), kommunalråd och Fredrik Björkman, kulturredaktör på Arbetarbladet. Slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen.

En plats för alla
I kultur- och bildningscenter ska en rad verksamheter rymmas, bland annat Bio 7:an, stadsbiblioteket, konsthallen och turistcenter. Dessutom skapas ett digitalt centrum, mötesrum och ett kafé och enklare restaurang ska få plats i kultur- och bildningscenter.
– Kultur- och bildningscenter är en plats där vi kan komma närmare varandra och fördjupa oss i olika former av kultur. Namnet måste spegla innehållet och vara lätt att ta till sig, säger Jörgen Edsvik.

I juli skickade Gavlefastigheter, som ansvarar för byggprojektet, in bygglovsansökan för kbc till samhällsbyggnadsnämnden och beslut fattas på nämndens sammanträde den 29 september. Målsättningen är att kultur- och bildningscenter står klart 2023.