- Vi jobbar alltid med att bli bättre på att förstå företagens villkor och på så sätt också bli bättre rådgivare och erbjuda de bästa produkterna och lösningarna. Det är viktigt att förstå företagarna i deras vardag. Styrelsearbete och ansvar är en viktig del i det, säger Anders Jansson som är chef på Företagsmarknad.

Länsförsäkringar Gävleborg och StyrelseAkademien Gävleborg har samma geografiska arbetsområde och båda organisationerna arbetar med att skapa bra förutsättningarna för företagen och ägarna. Det vill vi göra på bästa möjliga sätt och i ett samarbeta kan det bli ännu bättre säger Kjell Gunnarsson, verksamhetsledare på StyrelseAkademien.

Bli medlem i StyrelseAkademien Gävleborg:
https://www.styrelseakademien.se/kalendarium/bli-medlem/

 
För mer information och kontakt:
Kjell Gunnarsson | Verksamhetsledare
StyrelseAkademien Gävleborg
Komyravägen 1 | 816 31 Ockelbo
076-051 35 81
kjell.gunnarsson@styrelseakademien.se
www.styrelseakademien.se