Det är dags för ny servicemätning av NKI och NUI och dina åsikter är viktiga! Det nya året är här och det betyder ny servicemätning av 2022 års företags- och upphandlingsärenden. Dina synpunkter är viktiga för att utveckla kommunens service och göra vardagen enklare för dig som företagare.
I april månad presenteras mätningarna som gjordes utifrån 2021 års ärenden. De kommer då att redovisas genom två olika rapporter.

För mer information se:
https://www.gavle.se/kommunens-service/kommun-och-politik/statistik-fakta-och-oppna-data/nojd-kundindex-serviceundersokning/