Du som anmäler dig till Företagarpanelen kommer att få svara på enkäter som handlar om allt från hur du ser på en specifik eller aktuell fråga, konkreta förslag på förändringar eller vilka frågor du tycker Gävle kommun borde driva. Dina svar kommer att användas i arbetet med att förbättra företagsklimatet i Gävle.

Gör mer information se:
https://www.gavle.se/kommunens-service/foretagare-och-etablering/foretagsservice-och-kontakt/foretagarpanel