I allmänhet använder och interagerar barn mer och mer med medieenheter och -tjänster ju äldre de blir. År 2020 var nästan alla barn i åldern 5-15 år online. Bärbara datorer, surfplattor och mobiler var de mest använda enheterna för att gå online, som används av sju av tio av dessa barn. Barn hade dubbelt så stor risk att titta på TV-program som  Video på begäran  (VoD - video-on-demand) än live-tv. Sju av tio 5-15-talet spelade spel online 2020. Detta var vanligare bland pojkar än flickor (78% mot 64%). 

"Antalet yngre barn som använder elektroniska enheter som är anslutna till internet växer i snabb takt. Detta innebär att fler människor kan bli offer för cyberattacker eller möta andra hot, till exempel cybermobbning eller stötande innehåll. Därför bör föräldrar bli mer medvetna om sina barns aktiviteter online och så tidigt som möjligt börja utbilda dem", säger Daniel Markuson, digital sekretessexpert på NordVPN.

Jämfört med föregående år var innehåll skapat av vloggare mer populärt än någonsin bland barn i åldern 3-15 år. Sådant innehåll sågs också som en inspirationskälla för kreativitet. Många av de intervjuade laddar upp innehåll till både YouTube och Musical.ly, och det efterliknar ofta andra populära YouTubers. Den ökande populariteten hos vloggare  kan också vara anledningen till det ökande trycket att spendera pengar online. Även om barnen förstår att deras favorit-YouTubers får betalt för att marknadsförda produkter, hindrar detta dem inte från att köpa de marknadsförda produkterna.

Vad gäller föräldrars oro är den största oron "företag som samlar in information om vad deras barn gör online." Under året väckte tre andra frågor mer bekymmer: barnet skadar sitt rykte, trycket på barnet att spendera pengar online och möjligheten att barnet blir radikaliserat online.

Trots ökande oro är det ibland mindre troligt att föräldrarna begränsar sina barns aktiviteter. Till skillnad från 2019 tenderade barn i åldern 12-15 år under 2020 att mer sällan säga att de hade fått information eller råd från sina föräldrar eller vårdnadshavare. Några av föräldrarna trodde att deras barn använde sunt förnuft när de interagerade med andra online. Andra trodde att säker internetanvändning redan lärts ut i skolorna.

NordVPN rekommenderar att föräldrar lägger ner mer tid på att prata med sina barn om hoten som finns i den digitala världen. "Utbildning i cybersäkerhet bör börja i en tidig ålder när barn fortfarande lyssnar på vårdnadshavare. Att begränsa vissa onlineaktiviteter är ofta inte det bästa valet. Istället bör man försöka förklara för sina barn hur viktigt digitalt rykte, faktakontroll, onlineetikett och säkerhet är samt hur onlinereklam fungerar. Genom att vara öppen och stödjande får man barnets förtroende. Det viktigaste är att en förälder eller vårdnadshavare bör vara föregå med så gott exempel som möjligt,” förklarar Daniel Markuson.  

Studien "Barn och föräldrar: rapport om medieanvändning och -attityder 2021" släpptes i april 2021. 

OM NORDVPN

NordVPN är världens mest avancerade leverantör av VPN-tjänster och används av över 12 miljoner internetanvändare världen över. NordVPN tillhandahåller dubbel VPN-kryptering, blockering av skadlig programvara och Onion Over VPN. Produkten är mycket användarvänlig, erbjuder ett av de bästa priserna på marknaden, har över 5 000 servrar i 60 länder världen över och är P2P-vänlig. En av de viktigaste funktionerna i NordVPN är icke-loggningspolicyn. För mer information: nordvpn.com/sv/

 

Artikeln är publicerad för gestrikemagasinet.se i den här och flera nyhetskanaler av den svenska presstjänsten Presstjänst - den svenska skrivbyrån för företag och organisationer. Vill ni ha hjälp med att skriva era nyheter samt skicka pressreleaser till flera svenska nyhetstjänster, journalister och nättidningar? Vänd er då till presstjanst.se i samarbete med svenskpress.se.