Vad är Nordlo för dig och vad kommer du att hjälpa befintliga och nya kunder med?
– För mig betyder Nordlo att jag är delaktig i ett kompetent team med många års erfarenhet och mycket framåtanda.

Vad kommer du att hjälpa befintliga och nya kunder med?
– Tillsammans med mina kollegor kommer jag hjälpa till att erbjuda smarta och effektiva digitala lösningar till våra kunder.


IT-företaget Nordlo har bildats genom en sammanslagning av IT-bolagen Office IT-Partner, Zetup, Dicom och norska IT total. Med fokus på rådgivande IT och lokal förankring ska den nya koncernen bli en stark nordisk utmanare inom molntjänster, infrastruktur och digitalisering för såväl små som medelstora organisationer. Nordlo har idag 575 medarbetare på 34 orter i Sverige och Norge, samt en årsomsättning på 1,2 miljarder.

För mer information se https://nordlo.com

Vill du veta mer – kontakta:
Daniel Blomquist
vd Nordlo Gävle:
026-66 55 07
daniel.blomquist@nordlo.com
Lötängsgatan 13, Gävle