Nordlo Vennesla har varit VOSS Production AS fasta IT-leverantör av tjänster och hårdvara sedan 2005. I leveransen ingår drift av servermiljö, både med virtuella servrar i Nordlos hypermoderna datacenter samt fysiska servrar i VOSS lokaler i Vatnestrøm. Dessutom ansvarar Nordlo för uppkoppling och övrig IT-infrastruktur med brandvägg, routrar, switchar och trådlösa accesspunkter på VOSS-kontoren.

Se videon om VOSS Productions ovan eller läs kundcaset på https://nordlo.com/nutiden