Malen hör till en av de vanligaste skadedjuren som vi får in i våra hem, och det är främst mal-larverna som gnager sönder kläderna i garderoben. I Sverige finns det idag cirka 80 fjärilsarter och bland dessa hör både klädesmal och pälsmal. De kommer ofta in i hemmet på våren och kan orsaka stora skador på ens kläder om man inte upptäcker i dem i tid.  

En enda møl kan flyga in i hemmet och lägga hundratals ägg utan att du ens märker det. Päls- och klädesmal trivs bäst i mörka miljöer, vanligtvis i garderober där de lägger sina ägg i sprickor och springor. När äggen kläcks fastnar larverna i kläderna och börjar äta från de olika textilierna och kan snabbt orsaka stora hål i kläder och andra textilier.  

“Att få in mal i hemmet är aldrig trevligt. Ha i åtanke att en enda hona kan lägga upp till hundra ägg åt gången, vilket gör att det kan vara mycket svårt att bli av med malen helt när de har etablerat sig. Därför är det bäst att vidta förebyggande åtgärder så att skadedjuret inte kommer in i hemmet”, säger pressansvarig på Skadedyrsexperten.dk.

Mal och malfjärilar bekämpas med samma metod. Det viktiga är att hålla rent, tvätta kläderna och att använda malfällor för att minska malbeståndet. Det effektivast sättet att få bort mal är därmed en kombination av direkt bekämpning med malmedel samt förebyggande åtgärder. 

Malfällor som avger feromoner vilket lockar till sig olika slags malar är ett utmärkt verktyg för att ta reda på om du har mal i hemmet eller inte. Väl i malfällan fastnar de på klisterplattan och dör. Om du hittar en mal i fällan, måste du förmodligen förbereda dig på att du snart kommer hitta mer än en.  

 

Presskontakt

Frida Engström

frida.engstrom@prdirekt.se