Allt fler unga mår idag dåligt av olika skäl. Det kan handla om stress, ångest, depressioner och funderingar kring identitet. Samtidigt lider många i tysthet, det här är inget man talar högt om. I skolan pratas det inte heller om psykisk ohälsa i någon större utsträckning, vilket gör att den som är drabbad kan uppleva både ensamhet och skam, helt i onödan.

Med den här utställningen vill några unga personer dela med sig och bidra till öppenhet och ökad förståelse för psykisk ohälsa. Utställningens namn ”Under ytan” syftar på att vi alla har mycket under ytan i vårt inre och på att vi kan känna oss helt under ytan när vi inte mår bra. Samtidigt – om vi ”skrapar lite på ytan” eller dyker djupare ner under den, kan vi upptäcka fantastiska saker.

Tillsammans med länsmuseets konstpedagog har åtta unga skapat en utställning i text och bild. Utställningen kan bokas av skolor och bibliotek i länet. Härnäst kan den ses på Bomhus bibliotek i Gävle, den 28 november - 16 december. Senare kommer den att visas på Andersbergs bibliotek innan den går vidare till Söderhamn.