Högskolan i framkant

Besöket är ett resultat av det samarbete som etablerats mellan Gästrike återvinnare och Högskolan i Gävle vad gäller utbildning inom miljöteknik, återvinning och avfallshantering.

Vid högskolan finns sedan fyra år tillbaka en utbildning inom detta ämnesområde. Gästrike återvinnare har nyligen slutfört ett stort EU-finansierat utbildningsprojekt i Polen riktat mot entreprenadföretag i avfallsbranschen, även det i samverkan med Högskolan.

Intresse från Elfenbenskusten

Intresse finns nu från Elfenbenskusten att etablera en akademisk utbildning inom återvinning för Afrika, med förebild från Gävle.

Under sitt besök i Gävle, 25-26 augusti, kommer Mr Gildas bland annat att träffa rektor Maj-Britt Johansson och Gävleborgs nye landshövding Per Bill. I programmet ingår studiebesök hos Gästrike återvinnare och på Högskolan i Gävle. Medverkar gör också representanter för Internationella enheten vid Gävle kommun.

- Från Högskolan ser vi mycket positivt på möjligheterna att utöka det internationella utbytet. Inte minst inom ett ämnesområde av så vital betydelse för människa och miljö, säger Högskolans rektor Maj-Britt Johansson.

- Hållbar utveckling är en global angelägenhet. Om vi kan bidra i det arbetet och också skapa tillväxt här på hemmaplan så är det utmärkt fortsätter hon.

- Behoven och efterfrågan på kvalificerad utbildning inom avfallshantering och återvinning är stora i många delar av världen. Många blickar riktas mot Sverige som hör till de ledande nationerna inom detta område, berättar Thomas Nylund, Förbundsdirektör för Gästrike återvinnare.


För mer information vv kontakta:
Erik Olsson, Avdelningen för kommunikation och strategiska relationer
Telefon: 026-648628, 070-191 38 52
E-post: erik.olsson@hig.se


Text: Douglas Öhrbom