Den senaste tiden har debatten gått varm här i Sverige kring rattsurfning* och 25 april 2017 presenterade Transport- styrelsen sin utredning kring befintlig lagstiftning**. Statistik visar att 86% är medvetna om att detta är ett problem, men ändå är det närmare 40% som medger att de rattsurfar***. Nu har Länsförsäkringar initierat ett pilotprogram där de utvärderar olika lösningar som de vill paketera med sitt försäkringserbjudande.

– Ride Safe är en smart tjänst som hjälper till att skapa en störningsfri zon för bilföraren.”, berättar Justus Alholt, affärs- utvecklare på Länsförsäkringar. När bilen rör sig skapas ett skydd mot inkommande meddelande, mejl och notifikationer från sociala medier. På mot- svarande sätt kan tjänsten användas till att begränsa alla former av utgående kommunikation såsom sms, meddelanden och surfning.”

Enkel installation

Ride Safe består av smart teknik i form av en enhet som enkelt fästs i bilen, samt mobilappen ”Länsförsäkringar Ride Safe”. Tjänsten aktiveras automatiskt när bilen körs genom att dosan och mobilappen kommunicerar med varandra. På så sätt skapas ett skydd för föraren mot inkommande datatrafik, såsom notiser och meddelanden från Snapchat, Instagram, Facebook och sms. På samma sätt förhindrar skyddet även föraren att själv surfa och skicka meddelanden under färd. Skyddet slås automatiskt av när föraren kört färdigt.

Det är möjligt för försäkringstagaren att själv påverka hur starkt skyddet ska vara, som att tillåta kartfunktioner och om t.ex. inkommande meddelanden under färd ska besvaras automatiskt av tjänsten, Förarens surf-beteende under varje körning ger poäng, en så kallad Ride Score. ”Färre olyckor kommer gynna alla Länsförsäkringars kunder då vi är ett kundägt företag. Med Ride Score ser vi möjligheter att coacha förare till bättre beteenden.”, fortsätter Justus Alholt. På samma sätt kan Ride Score i framtiden vara underlag för premieberäkning för försäkringstagaren.

Söker deltagare och samarbetspartners till pilotprogram

Länsförsäkringar ser att tjänsten är av intresse för både privatpersoner och företag med fordonsflottor, såsom taxi och buss. ”För att utvärdera tjänsten så söker vi nu deltagare till vårt pilotprogram”, fortsätter Justus Alholt. ”Vi tror också att det finns fler möjliga samarbetspartners som tillsammans med oss vill ta itu med det här problemet, dem vill vi också gärna komma i kontakt med”.

Smarta tjänster som skapar samhällsnytta

- Länsförsäkringar försäkrar ungefär var tredje bil i Sverige. Vi är ett kundägt bolag som funnits i över 170 år och för oss är det självklart att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Vår satsning är på riktigt och ambitionen är att bidra till att minska antalet olyckor och skadade i trafiken. Vi hoppas på stort intresse från våra kunder och vill även bjuda in andra aktörer som vill vara med att skapa lösningar för en ökad säkerhet på vägarna, säger Ricard Robbstål, VD Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Kontakt

Pilotprogram: tobias.groth@lansforsakringar.se
Samarbeten: justus.alholt@lansforsakringar.se
Press & media: bjorn.schedwin@lansforsakringar.se

* http://www.aftonbladet.se/debatt/a/PQmBp/stoppa-mig-jag-kan-inte-sluta-rattsurfa
** https://www.motormannen.se/nyheter/nyheter-2017/majoritet-i-riksdagen-kraver-mobilforbud/
*** https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/rattsurfning-ses-som-farligt--men-vi-gor-det-anda/