Hon drabbades också av stark tinnitus och en del andra symtom. Maria fick god hjälp i vården och kunde så småningom
börja arbeta på deltid. Men det var fortfarande stora problem med sömnbristen och orkeslösheten, likaså med hennes tinnitus.

Hon såg min annons i Gestrike Magasinet för ett år sedan och nappade på den, så efter midsommar förra året träffades vi första gången. (Jag tog ny rad eftersom jag bytertempus)
Det första besöket innebär mest en kartläggning av problemen, och patienten får tala om vad hon har för förväntningar och får fylla i ett formulär med frågor om symtom och gradera hur starka/svåra de upplever att de är.
Sedan kan man ta uppgraderingen vid ett senare tillfälle samt förstås vid avslutning och se hur symtomen förändras. Detta formulär har utarbetats
vid Karolinska Sjukhuset. Graderingen i formuläret går från 0 till 6, där 0 var inga besvär och 6 var mycket svåra besvär. Initialt väljer Maria 5 gällande sömn, 4 gällande uthållighet, 3 gällande känslighet för ljud och ljus och även 3 för irritation.

Maria fick ett par behandlingar i veckan under ett par veckor, därefter spred vi det lite mer så att hon fick totalt 10 akupunkturbehandlingar och serien
pågick under två och en halv månad. En sak som gynnade behandlingen var att patienten hade en långledighet samtidigt under en viss del av behandlingsserien.
Resultatet då hon fyllde i formuläret i mitten av september gav följande: sömnen graderades till 1 (från 5), uthållighet till 2 (från 4), känslighet för ljud och ljus stod kvar på 3 (tinnitusen förändrades dock från pip till ett fräsande ljud), irritation graderades till 1 (från 3). Och jag kunde konstatera att humöret förbättrats, en glimt i ögat och frekventa leenden
var bevis på det.

En behandlingsserie på 10 behandlingar är en vanlig modell när det gäller akupunktur. Ibland kan det dock räcka med någonstans mellan 5 och 10 gånger. Det beror på hur länge man har haft symtomen och hur många symtom, tycks det. Oftast tar det dock runt 5 gånger innan man känner förbättring.
Det händer att pat blir symtomfri efter en enda behandling, till exempel vid sömnproblem, men då har sömnen varit enda problemet, och patienten har haft det kortare tid, kring ett år. Men jag har också haft patienter med problem, som blivit bättre efter 10 gånger, men inte tillräckligt bra. Då kan man göra ett uppehåll och ge en ny serie efter en tid. Då får patienten 25 % rabatt på arvodet.

Fördelen med akupunktur är att den inte har några farliga biverkningar utan den använder kroppens egna system och kemi för att komma ur det alarmtillstånd den har försatts i av stress. Akupunkturen frisätter så kallade neuropeptider i kroppen, och dessa påverkar körtlar som utsöndrar hormoner, och dessa i sin tur börjar "varva" ner alarmtillståndet. En snäll men kraftfull metod, som också lämpar sig att samverka med andra metoder som t.ex. samtal och träning.

Välkommen!

Hälsningar
Lotta Lundborg
Legitimerad sjukgymnast
Akupunktur & Laser
Mobil: 070-438 25 25
lotta.lundborg@hotmail.com

Examen i Ortopedisk Manuell Terapi
Certifikat i Laserbehandling
Akupunkturutbildning

Urbergsterrassen 26, 802 62 Gävle
Tel: 026-60 98 98
http://www.lottalundborg.se

PS. Maria har tillåtit att jag berättar hennes historia här, men vill av olika skäl inte vara med på foto.