Det är Gavlefastigheter som är byggherre och Gävleföretaget Byggtec bygger och är totalentreprenör. Totalt kostar byggnaden cirka 200 miljoner. Bygget startade i somras och inflyttningen är planerad till någon gång kring årsskiftet 2016-17. Den extremt korta byggtiden klaras tack vare ett bra samarbete mellan Gavlefastigheter och totalentreprenören Byggec.
- Gävle kommer att få en toppmodern anläggning som kommer att ge goda förutsättningar för idrotten att växa, säger Per-Arne Vahlund, vd på Gavlefastigheter.
Karl-Gösta Karlström, projektledare, och Bo Rickegård på Gavlefastigheter ser vissa delar i bygget som särskilt utmanande.
– På andra arenor har man påpekat att de doserade kurvorna är svåra att få perfekta, säger Karl-Gösta Karlström.
- Tidplanen är ju också en utmaning i sig, 18.750 kvadratmeter ska vara klara på 1,5 år, säger Bo Rickegård. Sen är det också en utmaning att kunna bygga ekonomiskt optimalt.
Planeringen för den nya arenan började redan 2010 med en utredning som resulterade i ett förslag som i stora stycken nu ska förverkligas. Den nya friidrotts- och sportarenan kommer att bli stor, totalt cirka 15 000 kvadratmeter.
Tre hallar
Friidrottshallen rymmer nästan 1.000 åskådare och har en doserad löparbana på 200 m, sprintbanor för 60, en träningsbana på 110 meter och dessutom utrymmen för stavhopp, längdhopp, kulstötning, spjut, slägga, höjdhopp, tresteg mm.
- Det känns mycket bra att det äntligen blir ett bygge och att det inte behöver kompromissas med de funktioner som krävs för att friidrotten ska kunna växa och utvecklas i Gävle, säger Anders Wetterberg, klubbchef för Gefle IF friidrott.
Arenan innehåller också en större sport- och evenemangshall med plats för 2.200 personer för innebandy, volleyboll och andra lagsporter. Dessutom blir det möjligheter att arrangera olika evenemang utöver idrott och då kan hallen rymma 3.000 personer med så kallad parkettsittning.
Slutligen inryms även en normalstor sporthall med en mindre läktare för 200 personer. Planen kan användas för innebandy, volleyboll, handboll och gymnastik. Det finns också utrymme för en framtida klättervägg.
Sporthallarna kommer att göra det möjlig att ordna turneringar i de olika lagsporter som man bygger för.
I anläggningen finns också värmestuga och vallabod för skidspåren på Gavlehov. Gymmet kommer att drivas av Friskis & Svettis, som har tecknat hyresavtal med Gavlefastigheter. Friskis & Svettis har också kunnat påverka utformningen av sina lokaler. Ovanför huvudentrén blir det ett café med utrymmen där skolungdomar kan träffas efter skolan.
Miljöprofil
Anläggningen har också en hög hållbarhetsprofil och ska certifieras enligt Miljöbyggnad. På taket till anläggningen blir det 2.000 kvadratmeter solceller för elproduktion. Solcellerna beräknas producera 247.000 kWh per år, vilket motsvarar elbehovet i 60 villor, exklusive uppvärmning. Gävle Energi ansvarar för solcellerna. Belysningen blir av typ LED, som en del i miljöprofileringen.
Namnet då? Förmodligen kommer anläggningen att döpas av Gävle kommun och då är väl Gavlehallen en inte alltför vågad gissning. Men de tre hallarna kommer förmodligen att döpas av Gävleborna i någon form av tävling.

Fakta om arenan
Byggkostnad: 200 mkr
Byggnadsyta: 18.750 kvm
Kapacitet: 2.200 (Sport & Evenemang, 3.000) + 1.000 (Friidrott) + 200 åskådare (Lilla Sporthallen)
Entréer: en huvudentré för publik och en sportentré för idrottarna
Spelytor: 2 st 20x40 m (både Sport & Evenemang samt Lilla Sporthallen
Solceller: 2.000 kvm, producerar 247.000 kWh per år
Planbelysning: LED-belysning
Stomme: hallarna stål, gym & café betong
Totalentreprenör: Byggec, Gävle
Arkitekt: Johan Skoog Arkitekter
Övriga arenor på Gavlehov
• Gavlerinken Arena
• Gavlevallen
• B-hallen
• GTK-hallen (Gefle Tennisklubb)
• Gunder Hägg stadion
• Gävletravet
• Gefle Boulecenter
• Estraden