Det nya gemensamma namnet är Gävle Fysioterapeuter och målsättningen är att vara främst i regionen på främst i regionen på fysioterapi/sjukgymnastik.
– Det är fantastiskt kul och en stor styrka att att kunna få samla våra olika kompetensområden under samma tak, säger Nichlas. Det är 10 år sedan vi arbetade tillsammans på Khilström & Co som då höll till på Hattmakargatan 5, i lokalerna där biograf Royal tidigare låg.

När Khilström & Co 2008 flyttade till dagens adress, med utsikt över Slottstorget och Gävlebocken, följde Nichlas med för att sedan ta över verksamheten 2010. Alla tre arbetar med det som kallas manuell terapi, vilket är ett samlingsbegrepp för flera behandlingsformer där terapeuten, efter fastställd diagnos, använder sina händer som främsta behandlingsverktyg.

På Gävle Fysioterapeuter finns spetskompetens inom redcord, idrottsmedicin och aktiv rehabilitering. Terapeuterna arbetar dagligen med justering av leder, vilket även kallas för manipulationer.
– Vi jobbar alla med aktiv rehabilitering och vår uppgift är egentligen två, förklarar Nichlas. Det är att lindra smärta och att återskapa funktion.

Nichlas fattade intresse för skadeanalys och åtgärder under sin militärtjänstgöring som plutonsjukvårdare. Idrottsintresset för fotboll och karate medförde även att han fick se och uppleva skador på nära håll och blev då nyfiken och intresserad av hur man skulle kunna rehabilitera uppkomna skador.
– För mig är patientmötet med ett brett spektra av människor och skador det som gör varje dag till en intressant utmaning.
Han är sedan 1993 färdigutbildad sjukgymnast med utbildningar inom OMT (ortopedisk manuell terapi), akupunktur, idrottsmedicin och manuell medicin. Specialintresset är aktiv rehabilitering med rörelseanalys och manuella tekniker.

– Vi blir så mycket bättre då vi stärker och kompletterar varandra genom den här etableringen, säger Petra. Målsättningen är helt enkelt att vara bäst i regionen och vi arbetar hela tiden kontinuerligt med vidareutbildning och ständig utveckling. Under mina unga år dansade jag mycket, bland annat balett, jazz, step och fridans. Rörelse har alltid varit något som jag fascinerats av och tyckt om att analysera. Att sedan få blanda det med biomekanik är ju jätteskoj och det var detta som gjorde att jag valde att bli sjukgymnast/fysioterapeut.
Efter grundutbildning vid Uppsala Universtitet är hon efter vidareutbildning specialist OMT (steg III), Certifierad Idrottsmedicinsk Fysioterapeut (CSPT - block III) samt Certifierad Neurac Provider (Redcord).

Magnus Ehrenström med ett förflutet som tennisspelare på elitnivå intresserade sig redan i tidiga tonåren för olika behandlingsmetoder då en del skador föranledde besök hos sjukgymnaster.
– Med en examen på Hälsouniversitetet i Linköping är jag sedan 17 år tillbaka utbildad legitimerad Fysioterapeut och har vidareutbildning i idrottsmedicin steg 3, OMT, akupunktur och manipulation. Jag arbetar mycket med ryggar, knän och axlar samt är inriktad mot aktiv rehabilitering och jobbar gärna även med barn och ungdomar.

Smärta i nacke och rygg är de vanligaste anledningarna att människor söker sig till mottagningen men man arbetar också mycket med s.k postoperativ rehabilitering. Det är att hjälpa patienter efter operationer att återfå sin rörlighet och maximal funktion i bland annat knän, axlar, rygg, nacke och fot.
Vad många inte känner till är att vem som helst får komma remissfritt på behandling utan att besöka läkare först.
– Högkostnadskydd och frikort gäller då vi har samverkansavtal med landstinget alla tre, säger Magnus. Du som patient får söka sjukgymnastbehandling var du vill så länge det är en vård som är subventionerad av Landstinget. Det är en lagstadgad medborgerlig rättighet men många patienter känner inte till detta.
Så till Gävle Fysioterapeuter är alla välkomna oavsett ålder och kön då smärta eller begränsad rörlighet är något som kan drabba vem som helst.

Bildtext: Fr. v. Petra Nässelqvist , Nichlas Bergqvist och Magnus Ehrenström.

För mer information se:
http://www.gavlefysioterapeuter.se