Att gå vidare

Eva-Lena som arbetat på kirurgen som undersköterska sedan 2002, hade i ganska många år känt att hon ville utvecklas och gå vidare.

För att bli behörig till sjuksköterskeprogrammet började hon läsa upp matten på KomVux, samtidigt som hon arbetade.

- Med en månad kvar på studierna så berättade min chef och att nu är det en uppdragsutbildning ute som du kan söka, och på den vägen är det.

Chansen kom

Alla som hade fast anställning fick detta erbjudande. Hon vet inte om hon hade kunnat komma in på programmet med sina betyg, att hon får lön under utbildningen var mer som en bonus.

De var tio från Gävle och tio från Hudiksvall som började, det är nu tre år sedan och hon går ut i januari.

- Det är en kombination, jag är 40 år och det är skönt att slippa studielån när man är i min ålder. Chansen kom och jag tog den.

En annan insikt

Eva-Lena går tillsammans med andra studenter som kommit den vanliga vägen. Hon säger att hon gjort en lång resa, men också att det varit en fördel med alla erfarenheter från åren som undersköterska.

- Jag märker en stor skillnad mot mina studiekamrater, jag har en annan insikt.

Ville ha helheten

Hon säger att hon trivs med omvårdnaden och mötet med patienten, så det vill hon ha kvar.

- Men jag ville lära mig mer, det som sköterskorna gör. Jag ville ha helheten.

Hon trivdes jättebra när hon praktiserade inom hälsocentralen och nu har hon varit på onkologen på slutpraktik, och blivit erbjuden en fast tjänst där.

- På onkologen har ju sköterskorna även omvårdnadsbiten, de gör allt med sina patienter och då får man hela biten.

- Det kändes som att detta var meningen, det här kommer att bli bra..!


För mer information, v v kontakta:
Eva-Lena Hansson, sjuksköterskestudent vid Högskolan i Gävle
Tel: 070- 300 81 87
E-post: evalena.hansson@hotmail.seText: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall