Arbetarbladet har också helt rätt i att vi ökat våra intäkter totalt med 1,4 mkr under perioden. Det som kanske också är intressant att veta att vi ökat våra kostnader under samma period med 2,6 mkr kopplat till bland annat uppstartsarbete och rekryteringar. Hittills är vi alltså inte där vi vill vara. Men det har bara gått ett år och vi jobbar efter en strategi som vi tror på.

Att få ett antal partners att öka sitt stöd från exponering i samband med elitidrott till att vilja stötta både sportslig och samhällsnyttig verksamhet är en win-win situation för Brynäs IF och för samhället. Det är det som Johan Cahling påtalar. Dessa partners är även delaktiga i att jobba kring En bra start. De gör alltså mer än att gå in med ekonomi, de gör samhällsnytta. I och tillsammans med En bra start.
Vi har fortfarande partners som väljer att samverka med oss via det mer ”klassiska” sättet. De köper skyltar i arenan, event, loger mm. Vi värdesätter även dem högt och är otroligt tacksamma att de vill synas med oss.
I artikeln påtalas det att Johan Cahling inte ville ställa upp för en intervju. Den 8 oktober satt Johan med artikelseriens journalister i över en timme. Han lämnade en aktivitet med Ung Företagsamhet för att ge journalisterna den tid de ville ha. De ville ha en ytterligare intervju längre fram och Johan berättade då att det inte gick. Han är på semester med sin familj.

Återigen, vi har full respekt för att saker granskas men vi önskar att det ska vara objektivt och sanningsenligt.

Johan Stark, Klubbdirektör Brynäs IF