Om någon nära anhörig drabbas svårt av utvecklingsstörning, cancer, demens, stroke, förlamning etc. så försöker många klara situationen utan någon hjälp utifrån. På Anhörigcenter kallar man utvecklingen ” Anhörigvårdarens Linje” som kan leda till kaos, utmattningssyndrom och andra allvarliga sjukdomar. Man rekommenderas därför att ta kontakt med Anhörigcentrum på ett tidigt stadium för:
● Stödsamtal
● Föreläsningar och utbildningar
● Må-bra-aktiviteter
● Teknik
● Råd, stöd och vägledning, samverkan
● Anhörigombud
● Anhöriggrupper (för utbyte av erfarenheter, tips mm)
Om man inte har möjlighet att besöka Anhörigcenter, som finns på Nygatan 9 i Gävle och är öppet klockan 11-17, kan de ordna besök i hemmet.
På Anhörigcentrum kan man också få hjälp med ansökningshandlingar, stöd i samband med bedömning av hemhjälpsbehov mm. De ordnar också träffar för gemenskap samt fredagsaktiviteter en gång per månad.
Statistik för april i år
● 15 besökare/ dag
● 161 personer i anhöriggrupper
● 261 stödsamtal via tele, sms, eller mejl
● 43 individuella stödsamtal
● 19 nyanmälda anhöriga
● 15 stödinsatser vid kontakt med myndigheter
Både Maria och Katarina uppmanar alla som har ansvar för anhörigvård att kontakta Anhörigcenter. Tveka inte!

Kontakta Anhörigcenter
Telefon: 026-17 23 23
E-post: anhorigcenter.omv@gavle.se
Webbplats: http://www.gavle.se/anhorigstod
Postadress: Anhörigcenter, Box 825, 801 30 Gävle
Besöksadress: Nygatan 9, 1tr, Gävle
Öppet: måndag-fredag kl 11-17
Anhörigcentrum finns också på Facebook, sök på Anhörigstöd Gävle kommun och Gilla!