Vår höga ranking visar att vi är på god väg att nå målsättningen i det miljöstrategiska programmet om 60 procent hållbar, klimatsmart mat till 2025. Jag vill lyfta fram och tacka kommunens egna kockar i förskolan som redan passerat det målet och som är goda föredömen för andra. Det är mer än välkommet och är bra för hälsan hos våra elever och äldre, som får äta god och näringsriktig mat, säger Therese Metz (MP), kommunalråd.

Målsättningen innebär att andelen närproducerad, ekologisk, svensk och vegetarisk mat ökar. Det innebär också att andelen rött kött minskar, och att man endast ska köpa MSC/ASC-märkt fisk. Där ingår även att minska mängden matsvinn.

Vi behöver som kommun bidra till och visa på att det är möjligt att minska matsvinnet. Det är också bra rent ekonomiskt både för en stor organisation som vår, och för den enskilda konsumenten att inte behöva kasta mat, säger Ann-Charlotte Berglin, controller.

Gävle kommun har även som mål att öka antalet egna tillagningskök och att mer mat ska produceras och distribueras på plats i förskolor, skolor och äldreboenden. I dag har kommunen 35 förskolekök, 13 skolkök och 2 kök inom omsorgsboende som är tillagningskök.

Idag ställer vi krav på 40 procent ekologiskt, närodlat och svenska livsmedel i våra måltidsupphandlingar, men våra kockar i förskolan har visar att de har en hög ambitionsnivå och har redan nu lyckats överträffa våra högt ställda mål, säger Therese Metz.

Gävle kommun upphandlar måltider till förskola, mottagningskök, skola/gymnasium, skolans tillagningskök, omsorgsboenden och även för gävlebor som får mat levererat hem

Ekomatcentrum ordnar varje år en diplomeringsceremoni för de kommuner och regioner som klassat in i Ekomatsligan. Nivån för att klassa in ligan är 30 % ekologiska inköp, räknat i svenska kronor. Regeringens nationella inriktningsmål för ekologiska inköp i offentlig sektor är 60 % till 2030. Ekomatcentrums nationella mål för offentlig sektor är 50 % ekologiskt 2020. Regeringen har också ett mål för ekologisk produktion, 30 % ekologisk areal till 2030.

Ekomatcentrum är en ideell förening som arbetar med mat och hållbarhetsfrågor. Föreningen bildades 1997 och är ett nätverk för den ekologiska marknaden och dess aktörer, däribland lantbrukare, förädlingsföretag, handel, grossister, restauranger & storkök, kommuner, regioner samt konsumenter.

Källa: https://www.gavle.se