Villkor

Medlemsvillkor SvenskPress.se

SvenskPress.se är en presstjänst och fungerar som sådan som en oberoende nyhetsbyrå med ett flertal funktioner.

Ni kan som marknadsförare publicera ett obegränsat antal artiklar om er verksamhet. Dessa artiklar publiceras dessutom automatiskt på de webbtidningar som bygger på SvenskPress.se databas. Genom att registrera ett konto för publicering så godkänner ni som användare att det för tjänsten utgår en avgift f.n. pris 1500:-/år exkl. moms.

De krav vi ställer på våra medlemmar är att de lämnar riktiga uppgifter vid registrering samt en beskrivning av sig själva som person eller verksamhet så att läsaren alltid kan relatera till en identifierbar källa. Genom detta verkar alla tillsammans med alla andra aktörer på SvenskPress.se för att på ett positivt sätt skapa Sveriges bästa marknadsplats för nyheter i text och bild.

SvenskPress.se förbehåller sig rätten att utan föregående underrättelse till medlemmen ändra innehåll, funktioner och förutsättningar i tjänsten då ytterligare funktioner tillkommer. Naturligtvis under förutsättning att ändringen inte påverkar dig väsentligt i negativ riktning. 

Medlemskap i SvenskPress.se är personlig för skribenter och får inte utnyttjas av flera personer och ej heller överlåtas till annan person. Du kan fritt ändra dina uppgifter om person och verk eller avsluta medlemskapet om detta önskas. Du administrerar på ett enkelt sätt dessa uppgifter själv när du loggat in dig som medlem. Om någon obehörig har kommit över ditt lösenord så är det ditt eget ansvar att ändra till ett nytt lösenord.

Marknads- och informationsavdelningar kan dock med fördel enas under samma registrering och konto men däremot underteckna respektive artiklar med rätt avsändare och kontaktuppgifter.

Alla medlemmars texter och bilder måste följa gällande svensk lagstiftning. Eventuella brott polisanmäls och SvenskPress.se förbehåller sig rättigheten att när som helst, utan förvarning och utan att behöva uppge särskilda skäl, avsluta medlemskapet liksom att lämna ut de uppgifter som finns om publicisten om vederbörande brytit mot någon punkt i dessa villkor.

Medlemmen får naturligtvis inte publicera material som den inte har rättigheter till. Varken texter eller fotografier, illustrationer eller konstverk som är skyddade i lagen om upphovsrätt. Ej heller material som är rasistiskt, pornografiskt, diskriminerande eller som på annat sätt kan uppfattas som stötande. Det är förbjudet att kopiera publicerat innehåll eller andra uppgifter på SvenskPress.se och distribuera det till tredje part på annat sätt än det som anges på denna webbplats och i dessa villkor.

SvenskPress.se ansvarar inte för eventuella följder eller handlingar som kan uppstå vid kontakter som sker på grund av användandet av tjänsten och frånsäger sig allt juridiskt ansvar för detta. Eventuella schismer mellan medlemmar sköts av parterna sinsemellan.

När du tagit del av uppgifterna ovan och accepterat dessa hälsar vi dig varmt välkommen till gemenskapen och utvecklingen av SvenskPress.se. Ambitionen är hög och vi ber att få återkomma löpande med information om nya funktioner och utvecklingen av tjänsten. 

Tipsa gärna kollegor om att prova på denna tjänst så att vi snabbt kan utveckla den tillsammans. För egna anteckningar om vilka det är och vilket datum du gjort detta - det kan visa sig ha ett betydande värde en vacker dag!

Det krävs bara en registrering om det visar sig att ni uppfyller mer än en av SvenskPress kategorier dvs både vill publicera och hämta hem material.
Registreringen gör du här: Registrera 

Skribenter som tar betalt för att deras artiklar skall publiceras i andra kanaler än de som är anslutna till SvenskPress.se publicerar kostnadsfritt på tjänsten och erhåller provision för det försålda materialet.

Försäljningsintäkten på verken delas 70/30 mellan medlemmen och SvenskPress.se. Medlemmen sätter själv det pris den bedömer marknaden är villig att betala för respektive verk. SvenskPress.se tar för sin del all kostnad för fortsatt utveckling och marknadsföring av tjänsten liksom eventuella volymrabatter eller prissubventioner till de kunder som sluter den typen av avtal.

Som medlem i SvenskPress.se står det dig fritt att arbeta åt olika uppdragsgivare och saluföra era verk i vilka forum som helst. Vi ser dock helst att du är registrerad för F-skattebevis då all fakturering är automatiserad. Alternativet om du ännu inte har tagit steget till att bli egen företagare är att du ansluter dig till en faktureringstjänst som t.ex: www.frilansfinans.se

För kontakt:

Positiva omdömen och konstruktiva förslag kontakta: info -@- svenskpress.se

Tekniska funderingar eller problemlösning kontakta: webmaster -@- svenskpress.se.

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Senaste nytt

Hjälp

Stäng