Generellt sett så handlar hans forskning om hur vi använder minnet för att anpassa oss till omgivningen i nutid, men också för att skapa förväntningar på framtida händelser.

- Om du frågar människor, vad minnets roll är, så blir svaret ofta att de vill
komma ihåg när barnen var små eller när de var på den där resan, säger Anatole Nöstl.

- Men om du förlorar ditt minne så förlorar du så mycket mer, du förlorar förmågan att anpassa dig.

Anpassning och förväntningar

Detta har studerats genom att använda en ljudmiljö där man kan anpassa sig genom att vänja sig vid ett visst ljud så att det inte längre fångar uppmärksamheten.

- Människans anpassningsförmåga är väldigt bra. Det som förvånade mig var, att om vi bytte från ljud till visuellt stimuli, så fortsatte den här anpassningsprocessen ändå.

Förväntningarnas betydelse vid anpassning, det han har också tittat på, genom vilka förväntningar som skapas och vad som händer när de inte infrias.

- Det här lär vi oss utan att tänka på att vi lär oss.

- Ofta så har man ju förväntningar genom att ha ett minne av något. Och om du hamnar i en likadan situation igen så ser vi att du använder det minnet för att kunna hantera situationen.

Minnet är ett verktyg

- Det viktiga är att vi kan visa att minnet är ett verktyg för att anpassa oss i vår dagliga miljö, snarare än en låda där man lagt sina gamla minnen för att plocka fram och återuppleva gamla tider.

- Om man säger att minnet inte fungerar så innebär det så mycket mer än att man glömmer bort vad man åt till middag igår.

Grundforskning

Avhandlingen har grundforskningsperspektiv för att bygga upp en bas som bland annat den tillämpade forskningen kan bygga vidare på.

- Vi lägger en grund som kan användas för mera tillämpad forskning och det även inom andra discipliner.

Minnesforskning är inte bara knuten till psykologi, det gäller ju även medicin med alla minnesrelaterade sjukdomar.

- Inom medicinen är mycket forskning relaterad till sjukdomar som demens och Alzheimers sjukdom. Det finns även en koppling mellan minnet och uppmärksamhet, en stor forskningsfråga idag med tanke på att antalet diagnoser med ADHD har ökat explosionsartat.Anatole Nöstl försvarar sin avhandling "How memory of the past, a predictable present and expectations of the future underpin adaptation to the sound environment" i Krusenstjernasalen, Högskolan i Gävle den 30 september.För mer information, v v kontakta:
Anatole Nöstl, forskare i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-648659
E-post: anatole.nostl@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall