Flickor som gick ut högstadiet i Sverige 2019 hade drygt 12 % högre meritvärde än pojkarna. Flickor har bättre betyg i samtliga ämnen utom i idrott och hälsa. 2017/18 var 60 % av alla som började på högskolan kvinnor. Men fortfarande är bara 29 % av professorerna kvinnor!
 
Precis som i övriga landet ser vi i Sotenäs kommun en skillnad i skol-resultat mellan pojkar och flickor. Pojkarna lyckas sämre i skolan – varför är det så?
 
Marcus Svensson, som är genusvetare, arbetar med jämställd-hetsfrågor på olika nivåer i samhället. Han kommer att förklarar hur olika krav och förväntningar sätter krokben för flickor och pojkar och beskriva hur deras syn på krav, förväntningar från samhället och drömmar i livet skiljer sig åt.
 
Marcus har haft uppskattade föreläsningar för personal och föräldrar i skolor och förskolor i Sotenäs, samt för tjänstemän i kommunen och för kommunfullmäktige.
 
I samklang med Lyssna och Lärs målsättning att i ämnesval för våra träffar ha ett brett/varierat utbud att bjuda vår publik har vi kommit fram till att detta med resultaten av elevernas och skolans arbete är viktigt att hålla sig ajour med. Och inte minst med beaktande av genusperspektivet.
 
För våra elever är detta naturligvis av stor vikt, men också för deras föräldrar. Och mot den debatt som förs i dag kan det vara lika intressant för mormor och farmor, och för farfar och morfar. Jämförelsen med de tidigare generationernas minnesbild av dessa frågor bör vara jätteintressant! Kom loss också ni och möt upp i
Kulturhuset Hav och Land/Folkets Hus
i Hunnebostrand, torsdagen den 9 januari kl. 19. Fri entré!