Under den senaste månaden har jag haft rundabordssamtal i länet med företagare från många olika branscher. Bakgrunden är oppositionens skarpa förslag riktade direkt mot näringslivet;
● Avveckla ROT-avdraget
● Avveckla RUT-avdraget
● Fördubbla momsen på mat på restauranger
● Fördubbla arbetsgivaravgiften för unga
● Snabbavveckla kärnkraften i Sverige
● Återinföra arvs- och gåvoskatten
● Återinföra förmögenhetsskatten
● Införa en kilometerskatt på 14 kronor per mil för tung trafik i Sverige
● Lagstifta om rätt till heltid
● Förbjuda bemanningsföretag
Var för sig är dessa förslag skadliga för företagen i Sverige och Gävleborg, men tillsammans är det en ren giftcocktail mot jobben och mot sysselsättningen. Skulle dessa förslag genomföras skulle bland annat 1 400 unga i länet riskera sitt jobb. Ett företag verksamt i städbranschen i Gävle berättade att det handlar om ca 15 personer som skulle få lämna det företaget om RUT-avdraget avskaffas. Vi Moderater vill istället fortsätta vår politik för att utveckla företagsamheten i Sverige och göra ett bra land ännu bättre att bo och verka i. På våra rundabordssamtal har även integrationsfrågan dykt upp vid några tillfällen. Listan över alla insatser vi har gjort för att förbättra integrationen i Sverige är så lång så att det skulle kunna bli en egen krönika, men låt mig bara konstatera att ett eventuellt förlorat mandat för Moderaterna och Alliansen till ett enfråge-/missnöjesparti är en röst på Ulla Andersson (V) som finansminister och Löfvén (S) som statsminister. Då blir det en politik mot företagsamhet och jobb som blir utfallet och det skulle drabba Sverige hårt. Fråga det franska folket vad de anser om den socialistiska politiken i Frankrike. Där avgår regeringen och ministrar på löpande band.
Det Sverige behöver är en stabil trygg regering med Anders Borg som finansminister även i fortsättningen. Det får vi om du röstar på Nya Moderaterna och Alliansen. Vi har fortfarande mycket att göra för att förbättra arbetslinjen och för företagsamheten i Sverige! För att kunna göra det behöver vi just ditt stöd och din röst. Det här valet är en folkomröstning om vi ska ha en fortsatt arbetslinje i Sverige eller en återgång till tidigare bidragslinje. Valet är ditt. Vi lever i en demokrati, så använd din röst och berätta för dina närmaste vad giftcocktaillistan skulle betyda för ditt företags möjligheter att behålla dina medarbetare om företagsskatterna chockhöjs. Vi ses på barrikaderna för ett bättre Sverige!

Lars Beckman
Riksdagsledamot (M) Gävleborg