-Gävle borde även för regeringen vara det naturliga valet att stödja, säger Lars Beckman. Här finns bra infrastruktur med E4 och E16, Gävle Hamn, närheten till Arlanda mm men också tänkbara medarbetare.
Fråga 2016/17:1469
Etablering av batterifabrik i Sverige, av Lars Beckman (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).
Just nu planeras ett av Sveriges största industriprojekt, en eventuell etablering av en batterifabrik i Sverige. Många kommuner har blivit uppvaktade av det byggande företaget, och nu har man valt att gå vidare med åtta strategiskt utvalda kommuner, sex i Sverige och två i Finland, som man ska titta närmare på.
Planen är att bygget ska startas 2018, att produktionen ska starta 2020 och att fabriken ska vara fullt utbyggd 2023. Den ska kunna producera 32 gigawattimmar per år, vilket skulle göra den till Europas största batterifabrik. Fabriken planeras bli upp till 200 hektar stor, vilket går att jämföra med hela Djurgården, som är 279 hektar stort, och anställa mellan 2 500 och 3 000 personer.
Glädjande nog finns Gävle med på listan över tänkbara etableringsorter. Det vore ett klokt val av företaget att välja Gävle och Gävleborg eftersom vi har en god infrastruktur med en av Sveriges viktigaste hamnar med containertrafik liksom närheten till Arlanda och Mälardalen. Det finns också en god tillgång på relevanta medarbetare i Gävle med omnejd eftersom Ericsson tidigare har varit en viktig arbetsgivare innan man tyvärr lämnade Gävle kommun och flyttade sin fabrik från Sverige.
Gävle kommun har gjort betydande insatser för att säkerställa att företaget får den hjälp det behöver inom ramen för vad en kommun kan göra enligt svensk lagstiftning. Gävle har de absolut bästa förutsättningarna ur ett nationellt perspektiv, och det är viktigt att alla arbetar tillsammans för att nå målet.
Den 20 maj i år uttalade sig närings- och innovationsminister Mikael Damberg i Ekot, Sveriges Radio, att en lämplig plats för batterifabriken skulle kunna vara Luleå i Norrbotten. Det vore djupt olyckligt om inte regeringen arbetar för den etableringsort i Sverige som har störst möjlighet att konkurrera ut andra länder i frågan om var fabriken ska ligga.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:
På vilket sätt kan ministern arbeta för att etableringen ska ske i Sverige och i Gävle kommun?

Vänligen

Lars Beckman
Riksdagsledamot (M) för Gävleborg
Verksam i Civilutskottet
Telefon: 08-786 53 90
E-post: lars.beckman@riksdagen.se
http://www.larsbeckman.se