Bsmart Legal Juristbyrå rapporterar att jurister och advokater måste vara försiktiga i sin bevisföring när man använder sig av skärmdumpar.

En privatperson stämde Mörbylånga Kommun eftersom kommunen i ett annat mål hade använt sig av en skärmdump av bilder på hans hemsida och skrivit ut dem. Tingsrätten ansåg att detta var upphovsrättsintrång och otillåten exemplarframställning. Hovrättens dom står fast eftersom Högsta domstolen nu har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet.

Hovrätten konstaterade:

"Enligt den förhandlingsordning som gäller i Sverige är det parterna som svarar för den bevisning som ska åberopas. Detta innebär dock inte att parterna kan ta sig vilken rätt som helst. En part kan till exempel inte fritt hämta en annans egendom bara för att den behövs som bevisning i ett mål. Om sådan egendom kan ha betydelse som bevis i ett mål får rättegångsbalkens regelsystem för editionsföreläggande användas."

Kommunen dömdes att betala en ersättning med 1000 kronor och att betala mannens rättegångskostnader.