Föreningens ordförande Kent Christensson överlämnar gåva till leaderkontorets Jennie Seimark för gott samarbete. Projektledaren Helen Andersson övervakar det hela.

Turismen på Sotenäset

23/9 kl. 10:00

Turismen på sotenäset spelar en stor roll för enskildas och företags ekonomi, vilket också postivt påverkar kommunens ekonomi. Det finns vissa tecken på att tillströmningen av turister till området kan vara i färd med att bromsas upp. Vissa anser det bero på att det i området inte erbjuds ett utbud av aktiviteter, som svarar mot nutidens turisters krav. Det pekas också på brister i samordning och marknadsföring. Den dåvarande Föreningen GeoParken Bohusgranit fångade upp dessa synpunkter och ville bidraga med ett framåtsyftande projekt. Nu är projektet färdigt och det är bara att ta för sig.

  • Gåvan

Projektledaren Helen Andersson säger såhär:

”Det finns goda exempel på hur vi kan börja utveckla framtiden hållbart. Likaså finns det bra förslag på hur man bör arbeta för ett riktigt gott värdskap.

Jordbruksverkets Leaderprojekt med namnet: "Det Goda Värdskapet för ett Hållbart Natur- och Kulturarv" som jag var projektägare till, lyfter fram båda dessa delar. 

Det finns mycket matnyttigt i rapporten att använda sig av i olika sammanhang, jag kan varmt rekommendera er att ta del av den.”

Ni finner rapporten här: 
https://www.leaderbohuskust.se/leaderprojektet-det-goda-vardskapet-for-ett-hallbart-natur-och-kulturarv-jbv-2016-1578-3/

Här finns även en beskrivande film:
https://youtu.be/AFWC1bBhu2Y

Mycket nöje!

Kent Christensson

Kent Christensson

Fjordar och Folk

Från Sotenäs, Bohuslän

Medlem sedan 2019-09-11

Fjordar och Folk är en webbtidning för Sotenäs med omnejd, som speglar natur och kultur ur olika synvinklar. Den vänder sig till alla och är part... Läs mer

Ladda ned

0:- Fri för nedladdning.

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Senaste nytt

Hjälp

Stäng