Med ett hektiskt schema hann vi på tre dagar träffa både kommunledningar, politiker och lokala företagare i Kiruna, Överkalix, Övertorneå, Haparanda och slutligen försvarsmakten i Boden.
I Kiruna besökte vi bl.a LKAB, där VD, Martin Ivert på ett underhållande sätt berättade om verksamheten i besöksgruvan. Med världens per definition "bästa järnmalm" som i huvudsak säljs vidare i form av pellets (små och runda med högt energivärde) är de en stark aktör på världsmarknaden.

Vid Kukkolaforsens Turist & Konferens, Övertårneo, gav oss entreprenören Svante Spolander sin bild av entreprenörskapets olika sidor. Ett fascinerande exempel på svenskt regelverk Svante nämnde är att när de tar grupper med sig uppströms i Torneälven respekive nedströms får de redovisa 6% moms i den ena och 25% moms på intäkten i den andra riktningen då det ena räknas som kultur- och det andra som fritidsaktivitet!

I Haparanda såg vi hur "IKEA-effekten" haft en otrolig betydelse för både Haparanda och den finska grannstaden Tornio. Faktum är att tillväxten är så stor att de bägge stadskärnorna i praktiken växt ihop och i den gamla tullstationen är det numera en O’Learys-restaurang!

I Boden fick vi träffa regementschef Jan Mörtberg som beskrev de militäriska förutsättningarna i Norrbotten. Vi förevisades konceptet "Garnison Nord" och de kommersiella möjligheter detta strategiska område har. Med militär infrastruktur- och kultur ända sedan 1500-talet erbjuds Europas kanske främsta övningsområde för militära övningar. Hösten 2007 kommer ett tiotal länder att delta i den stora övningen "Nordic Resolution 2007". Fullskaleövningar i alla försvarsgrenar - vår nästa stora upplevelseindustri - varför inte?

Minnesvärda kommentarer från alla de företag som besöktes var t ex:
- Jodå, det går ganska bra. Det räcker till löner men det som blir över går ju till skatt!
- Förut var det ingen som sökte arbete, men nu har det kommit 6-7 st på ganska kort tid (angående den bortre parentesen i A-kassan).
- Har de varit arbetslösa mer än två år är det försent. Då har de blivit förstörda av systemet!
- Glinen under 30 år har högsta sjukfrånvaron, mer än fem procent. De över 45 år har under 3 procent, inkluderat de långtidssjukskrivna.
- Det verkar enklare och rakare i Finland!

Visst blev det varit långa och innehållsrika dagar men alla deltagare tycktes överens om att resan varit både positiv och mycket givande. Några personliga intryck från några av deltagarna:

- När jag var här på 90-talet var det dystert. Nu är det glöd och stor framtidstro. Det finns likheter med Bergslagen som jag kommer från men här har man tagit tag i saker och ting själva.
Kent Persson (v)

- Jag är överraskad och inspirerad. Detta spräckte alla fördomar och förutfattade meningar om Norrbotten. Vitalt och levande, vilka starka människor.
Helena Rivière (m)

- Jag är imponerad av tillväxtkraften och framtidstron. Det finns stora möjligheter med rätt attityd till entreprenörsskapet. Det gäller att ta tillvara på kraften.
Signhild Arnegård Hansen, Ordförande i Svenskt Näringsliv

- En del av Sverige som var helt okänt för mig tidigare. Jag är verkligen imponerad av att på nära håll se all jävlaranamma och glöd hos entreprenörerna.
Marie Weibull Kornias (m)

Tomas Tobé (m) från Gävle sammanfattade resan på ett sätt som bör ge anledning till eftertanke:
- Utvecklingen är mer positiv än förväntat. Skall bli mycket intressant att följa. Min egen valkrets i Gävleborg har mycket att lära av det entreprenörsskap som finns här.

Text och foto: Joe Formgren

Fakta: Läs mer om resan på: svenskpress.se
Sök: SPN - artiklar