Thorbjörn, varför skriver du en bok om din adoptivfar?
- Jag känner att det är jag skyldig honom eftersom Eric var en god förebild för mig. Han och min adoptivmor Greta var de som tog mig från barnhemmet när andra vek undan. Mina första 6 år i livet var definitivt inte de bästa men i deras hem fick jag ett kärleksfullt liv som borde vara alla barn förunnat. Efter min första bok började jag förra året att läsa igenom Erics alla dagböcker. Han var en duktig dagboksskrivare, som i drygt 50 år dagligen skrev sin dagbok och innehållet förbryllade mig, berättar Thorbjörn Pellpers.
Det handlar mycket om religion eftersom Pell-Pers på Öhn i Valbo, sedan väckelsen drog fram genom Valbobygden under mitten av 1850-talet, var en starkt religiös släkt. Det var ett arv som Eric Pellpers bar med sig genom hela sitt liv. Respekten för sina föräldrar och en djupt religiös och grubblande person avslöjas i dagböckerna. De här tankarna var ändå inget som han tvingade på adoptivsonen på något vis. För Thorbjörn Pellpers var han en trygg person och i allt en god förebild. Eric Pellpers livs största misstag var att han mer eller mindre tvingades att ta över bondgården efter sin far.
Hur blev han tvingad till det?
- Ja, för Eric var det ett tvång eftersom han var en person som inte svek någon, varken Gud eller sina föräldrar. Att gå emot sina föräldrars vilja var inget han mäktade med. Han över tog över föräldragården i en tid när nedläggningarna av lantgårdar i Sverige pågick som värst i början av 1960-talet, så det var dömt att misslyckas, fortsätter Thorbjörn.
Boken om Eric finns redan att köpa på Internet. Den handlar inte bara om Eric Pellpers utan också om ”livet på landet” och olika händelser som drabbade Pell-Persgården genom åren. Det har ju hänt en hel del sedan mitten av 1800-talet, så det finns mycket att berätta och därför kommer boken i två delar. Den första delen handlar om tiden fram till krigsutbrottet 1939 och den andra delen följer sedan Eric Pellpers livet ut. Ambitionen är att del två ska komma ut i slutet av detta år.
Läsvärda och intressanta böcker för alla som är intresserade av lokal historia!

Böckerna finns att köpa på http://www.books-on-demand.com.