Textil Design Skolan, med sina djupa rötter som sträcker sig tillbaka till 1960-talet, har länge varit en bärare av tradition och innovation inom svensk textilutbildning. Skolan, som är belägen i Yllefabriken i Järbo, har spelat en central roll i att utbilda framtida generationer i sömnad, mönsterkonstruktion, och formgivning. På Hållbarhetsforum 2024 fick skolan insikter och möjlighet om hur de ska integrera dessa traditionella färdigheter med moderna hållbarhetsprinciper.

På forumet deltog flera framstående talare, inklusive representanter från Hållbarhetsbyrån Greengoat och ledande svenska företag som Sweco till textilföretaget Tini Garments, som delade med sig av sina insikter om industrins framtid och behovet av en hållbar omställning.
Birgitta Persson, en av Textil Design Skolans grundare berättar passionerat om skolans bidrag till en mer hållbar värld genom deras fokus på second hand-industrin som visar praktiskt på en hållbar affärsmöjlighet.
– Hållbarhet är ju mer i fokus någonsin nu. Den snabba omställningen i second hand branschenbekräftas ju i Myrornas senaste rapport. Kruxet är ju bara att det är så få som kan omsömnad! Det är där våra kurser på Textil Design Skolan i sömnad och trikå lär deltagarna att sy om secondhandplagg samtidigt som de spar pengar i dessa tuffa ekonomiska tider, förklarade Persson. Onekligen dubbel vinning genom att lära sig kunskapen att sy om kläder och spara pengar istället för att köpa slit & släng!

Denna synpunkt på den praktiska tillämpningen av återanvändning och hållbarhetsutbildning speglar en större trend i svensk konsumtion. Enligt Myrornas second hand-rapport 2024 har inställningen till second hand-varor genomgått en markant förändring. Fler svenskar än någonsin väljer nu att köpa använda kläder och varor, både av ekonomiska skäl och som ett sätt att få tillgång till produkter av hög kvalitet.

Det breda engagemanget på Hållbarhetsforum 2024 visar på en ökande medvetenhet och ett aktivt intresse för hållbara affärsmöjligheter. Textil Design Skolan står som ett exempel på hur traditionell kunskap kan anpassas till moderna behov och hur utbildningsinstitutioner kan leda vägen mot en mer hållbar framtid när hållbar konsumtion växer rekordsnabbt.

Medan evenemanget bjöd på en mängd inspirerande tal och diskussioner, markerade det också början på en djupare dialog mellan olika sektorer om hur man bäst navigerar i en snabbt föränderlig värld. För deltagarna och besökarna blev det en chans att nätverka, utbyta kunskaper och planera framtida samarbeten med hållbarhet i fokus. Textil Design Skolan, genom sitt deltagande, bekräftade sin roll som en ledande kraft i strävan efter en hållbar textilindustri.


För mer information om aktuella kurser och programmet:
https://textildesignskolan.se/calendar

Kontakt:
Birgitta Persson
info@textildesignskolan.com
070-968 99 79
Yllefabriksvägen 34, 811 95 Järbo

 

Om Textil Design Skolan
Svenska Textil Design Skolan lär ut sömnad, mönsterkonstruktion, formgivning och design. Lokalerna är på en strategiskt belägen plats i Yllefabriken i Järbo, endast 10 minuter från den populära skidorten Kungsberget.
Textil Design Skolan i Sandviken AB har en lång tradition av att utbilda inom området och grundades redan på 1960-talet.
Utbildningarna har endast behöriga textillärare till alla kurser och efter varje avslutad kurs ges ett intyg. Man erbjuder tvådagars nybörjarkurser på helgerna, sedan en fortsättningskurs som även den är en tvådagars helgkurs.
Efter nybörjarkurserna har deltagarna bra grunder i sömnad för att fortsätta med andra kurser. Har deltagarna andra motsvarande förkunskaper behöver de inte de två första kurserna. Sedan kommer man att ha olika påbyggnadskurser och även fortsättningskurser med olika inriktningar.
För mer information skolan se: https://textildesignskolan.se

Artikeln publicerad i samarbete med Företagsbladet.