Den stora försäljningsminskningen av dieselbilar har fört med sig att antalet feltankningar har minskat något, vilket är glädjande.

– Efter att antalet feltankningar legat på en stabil nivå både 2018 och 2019 så minskade skadefrekvensen under 2020 av ärenden där våra kunder fyller tanken med bensin. Tankning görs på gammal vana och många glömmer att de bytt bränsle, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

Ett vanligt missöde är annars att man tankar fel bränsle i hyrbilen, särskilt om man själv i vanliga fall kör en bil som går på bensin.

Bärgning och sanering kostar omkring 6 000-7 000 kronor i snitt. Har man däremot kört iväg så att motorn har skadats blir kostnaden betydligt större. Ett motorbyte kan kosta uppemot 100 000 kronor eller mer, beroende på bilmodell och ålder.

– Ökningen var störst när diesel-boomen kom i Sverige i början på 2010-talet men nu har det mattats av och 2020 hade vi 400 skador. Det tar tid att ändra ett beteende, men nu verkar det ha vänt, säger Johan Granholm.

För att få ersättning för kostnaden vid feltankning räcker det inte att ha bilen trafikförsäkrad. För sanering och byte av filter betalt behövs en halvförsäkring. Uppstår motorhaveri till följd av feltankningen så kan villkoren variera för olika försäkringar. Det är därför viktigt att läsa försäkringsvillkoren.

Ifs råd om du tankar fel bränsle:

1. Starta INTE motorn.
2. Ring försäkringsbolaget.
3. Bärgning till märkesverkstad för tömning och sanering.
4. Om du kört iväg – stanna, stäng av bilen och börja på punkt 2.

If försäkrar omkring var fjärde bil i Sverige. För ytterligare information vänligen kontakta Jessica Hjälmered, Presschef. Mobil: 0768 69 10 82 E-post: jessica.hjalmered@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med 7 900 anställda och cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.


Artikeln är publicerad i den här och flera nyhetskanaler av den svenska presstjänsten Presstjänst - den svenska skrivbyrån för företag och organisationer. Vill ni ha hjälp med att skriva era nyheter samt publicerade och distribuerade till flera svenska nyhetstjänster, journalister och nättidningar? Vänd er då till presstjanst.se i samarbete med svenskpress.se