– Det är ett perfekt ställe för mig med närhet till centrum och järnvägsstationen, säger Björn Mårtensson. Jag har ingen fast plats utan har Templet som en mötesplats och där finns ju all modern teknik man behöver inom IT, kopiering m.m. plus både stora och små sammankomster.

– Satsningen på Gävle är ett bra steg för oss, eftersom merparten av företagen i min region finns här, som också omfattar Norduppland, säger Björn Mårtensson. Den som är intresserad av att veta mer om processen att sälja eller att köpa är välkommen att höra av sig till mig.

Vilket är bästa rådet till den som börjar fundera på att antingen sälja sitt företag eller köpa ett?

– När du har tänkt tanken, ta direkt kontakt med mig så kan vi tillsammans gå igenom förutsättningarna för att i första hand diskutera rätt tidpunkt, säger Björn Mårtensson. För den som säljer kan man behöva göra vissa förändringar i organisationen, ta fram underlag för ett prospekt etc.

För den som är intresserad av att köpa ett företag gäller det också att fundera på vilka branscher som är tänkbara, vilken roll köparen kan tänka sig i företaget etc.

– Vi erbjuder alltid ett kostnadsfritt första rådgivningstillfälle för att kunden ska känna sig trygg med vårt framtida sammanträde, säger Björn Mårtensson.

Vad är viktigast för att företagets ägarbyte ska bli lyckat?

– Det som ofta skapar problem är att man börjar planera försäljningen eller köpet för sent, eftersom det är en process som kräver en del planering, säger Björn Mårtensson. Helst ska man börja kanske ett år innan det är dags att lämna över stafettpinnen!

Mer info om Tactic Gävleborg: https://tactic.se/kontor/gavle

Mer info om Tactic Företagsförmedling AB: https://tactic.se/tjanster


Dela gärna vidare!

TACTIC Företagsförmedling hjälper dig med alla typer av företagsöverlåtelser vare sig det rör om försäljning, köp eller värdering av företag, rörelse eller kommersiella fastigheter.
Hos oss får Du hjälp med:


Försäljningen när du ska sälja hela eller delar av ditt företag eller verksamhet
Råd inför köp, företagsdelning eller samgåenden
Värdering av ditt företag som står inför kommande överlåtelse
Konsulttjänster vid kapitalanskaffning, finansiering och affärsutveckling