Föreläsare i ämnet var Joe Formgren från Gävle med många års erfarenhet inom reklamproduktion, etablering av egna verksamheter och varumärken samt IT-tjänster och PR-verktyg anpassade för att effektiv marknadsföring i det nya digitala landskapet.

Förutom att få veta skillnaden på reklam och marknadsföring fick deltagarna insikt i de fyra logiska stegen för att försäkra sig om en kvalitetssäkrad kommunikationsplan.

För mer information
om Joe Formgren
https://formgren.com
om Presstjänst
https://presstjanst.se
om nyhetstjänsten
https://svenskpress.se