Det finns många olika vägar för en angripare att ta sig in. Ska man se till att få en riktigt säker IT-miljö måste man täppa till alla hålen. Men en angripare behöver bara hitta ett.
Fredrik kommer berätta om användarbetende och risker med IT-användandet. Han kommer också utföra en live-attack och visa hur det går till.
Vi kommer även berätta om hur man kan stoppa attacker i tid och hitta sårbarheter innan det är för sent, och hur viktigt backup är om man blivit drabbad av intrång.

AGENDA
11:00-12:00 Gemensam lunch

12:00-13:30 IT-säkerhet- Vi tar upp användarbeteende och risker samt visar med live-hack hur sårbarheter och kapade wifi-sessioner fungerar.
Fredrik Alexandersson

13:30 - 13:50 Fika

13:50-14:40 IT-säkerhetslösningar - Om det värsta inträffar. Vikten av backup och hur du snabbt kommer igång om ni blivit drabbad av intrång.
Daniel Thalén

INFO
När: Tisdag den 20 juni
Var: Office IT-Partner Gävle Lötängsgatan 13 Gävle

Anmälan: gavle@oitp.se eller till din säljkontakt.
Senast den 13 juni vill vi ha din anmälan.

OBS! Begränsat antal platser.

Ange eventuella allergier i din anmälan.

Välkommen!