Vid sidan av kungaparet, riksdagens talman och andra höga dignitärer och honoratiores samt en tusenhövdad menighet, kommer M 20 att, som enda närvarande örlogsfartyg, med sitt vackert gråmålade träskrov av Hondurasmahogny och med fladdrande stor flaggning bidra till glansen när kungadömet Sverige firar sin 500-årsdag.

Minsveparen M 20, sjösatt 1941 och 28 meter långt och 5 meter brett, deltar i festligheterna i Strängnäs som representant för sin ägare Sjöhistoriska museet, och kommer att ligga på hedersplats vid kajen mitt i staden från klockan 16 måndag den 5 juni och hela nationaldagen den 6 juni.

Morgonen därpå sätter M 20 kurs på Mariefred där ett flertal andra 500-årsfestligheter pågår och särskilt i Vasatidens högborg Gripsholms slott, byggt under Gustav Vasas regeringstid.

Öppet Skepp för allmänheten

I Strängnäs kommer M 20 att ha Öppet Skepp under vissa tider under nationaldagen, då allmänheten är välkommen ombord för att trampa däcket på ett svenskt krigsfartyg som deltog i andra världskriget. Men som alltså fortfarande, trots sina 81 år, är ett i högsta grad seglande och "still going strongt" historiskt unikt och även kulturminnesmärkt museifartyg.

På nationaldagen kommer också M 20:s besättning att med sin hedersfana marschera de 500 meterna från fartyget till festplatsen Västerviken, där det högtidliga firandet och festligheterna kommer att äga rum.

Redan klockan 9 på nationaldagens morgon inleds högtidligheterna med en fanfar från domkyrkans torn som kommer att höras över hela staden. Därefter följer en högtidssammankomst i kyrkan med deltagande av kung Carl Gustaf (vilken, passande nog, i år samtidigt kan fira hela 50 år på sin tron; Gustav Vasa hann bara med 37 år, från 1523 till 1560), drottning Silvia, riksdagens talman Andreas Norlén samt en rad inbjudna och andra hugade födelsedagsfirare. På festplatsen Västerviken kommer sedan bland annat både kungen och talmannen att hålla tal till det 500-åriga födelsedagsbarnets ära.

M 20 gör rundresa i Mälaren den 3-8 juni

För M 20 påbörjas firandet av Sverige 500 år redan på lördag 3 juni, då fartyget lämnar hemmahamnen intill Vasamuseet i Stockholm och seglar till Birka. Den 4 juni fortsätter färden till den likaså livligt national- och födelsedagsfirande Mariefred med Vasakungarnas mäktiga, brunröda Gripsholms slott i centrum och bland annat ett 150 meter långt "konstnärsstaket" med målningar mitt i staden.

Från Mariefred seglar M 20 till Strängnäs den 5 juni för att den 6 juni delta, och roa sig kungligt, i nationaldagens högtidligheter. Dagen därpå, onsdag den 7 juni, anlöper M 20 Mariefred en gång till för att torsdag 8 juni återvända till hemmahamnen i Stockholm.

Ideell förening sköter och driver M 20 sedan 2006

Minsveparen M 20 tjänstgjorde i Svenska Flottan från 1941 till 2005, under lång tid som just minsvepare men därefter även som mätfartyg och utbildningsfartyg för både blivande sjöofficerare och röjdykare. Fartyget utrangerades ur flottan 2004 för att 2005, med Sjöhistoriska museet som ägare, övertas av en grupp f d sjöofficerare som under årens lopp tjänstgjort på M 20 eller något av minsveparens 25 systerfartyg som alla byggdes 1941–42 under brinnande världskrig.

Sedan 2006 sköts, underhålls och drivs M 20 av den ideella Föreningen M 20 med ca 350 medlemmar, varav många är reservofficerare i flottan eller besättningsmän som gjort sin militärtjänst på M 20 eller andra minsvepare, plus ett stort antal andra fartygs- och sjöhistoriskt kunniga och intresserade entusiaster.

FOTNOT. Föreningen M 20:s uppgift är att dels bevara M 20 som ett sjögående museifartyg, dels använda fartyget för längre eller kortare resor för både föreningens medlemmar och allmänheten, dels utbildning i navigation, sjömanskap och marina traditioner. Samt inte minst visa fartyget för allmänheten i hemmahamnen vid museipiren på Djurgården i Stockholm intill regalskeppet Vasa och under resor kring Sverige kuster.

M 20 kan också hyras av hugade sjösugna för kortare eller längre resor, inklusive professionell besättning för driften av fartyget. Valfria evenemang välkomnas, från barndop och bröllop till firmafester, födelsedagar, kickoff-möten och begravningar. Resorna blir för många ett minne för livet, eftersom det idag är få förunnat att göra en resa med ett svenskt krigsfartyg som deltagit i andra världskriget.

 

Kontakt

 

Anders Torelm, ordförande Föreningen M 20

E-post: anders@sjohaga.se               

Tel: 0735-23 29 16

 

Anne Sofie Eriksson, kommunikationsansvarig Föreningen M 20

E-post: annesofie@ordiarbete.se

Tel: 070-467 36 85

 

Mats Djurberg, museichef 

SJÖHISTORISKA MUSEET, en del av Statens maritima och Transporthistoriska museer

E-post: mats.djurberg@smtm.se

Tel: 08-519 549 75

 

Hemsida: www.minsveparen.se

E-post: kontakt@minsveparen.se