Riksdagsledamot Lars Beckman (M) har lyft fram en RUT-rapport som visar att regeringen har fattat beslut om subventioner för köp av elcyklar för 1.75 miljarder - om bidraget kvarstår även nästa mandatperiod. Med anledning av Rut-rapporten gjorde Sveriges Television en Faktakoll där man menar att subventionen inte gynnar storstäderna mest utan är mest gynnsamt per capita på Gotland. Med samma beräkningsmetod som SVT använder i Faktakollen så hamnar Gotland även högst gällande personbilar per capita där Stockholm hamnar längst ner: http://www.regionfakta.com/Norrbottens-lan/Infrastruktur/Personbilar-per-1000-invanare/
- Alla vi som har kört bil på Gotland och i Stockholm inser att det sättet att beräkna antalet bilar/cyklar har stora brister, säger Lars Beckman.
Med anledning av kritiken från SVT Gävleborg mot den ursprungliga RUT-rapporten har den uppdaterats med redovisning av antalet ansökningar per kommun men också fördelat per invånare. Det visar sig då att olikheterna till och med är större än förväntat i utfall per kommun såväl i hela Sverige som i Gävleborg. En ansökan om subvention av elcykel i Ockelbo eller 4 st i Ovanåker jämfört med 163 st i Gävle visar på ett orimligt utfall.
Antal ansökningar i Gävleborg, siffrorna inom parentes visar antal ansökningar per invånare:
• Bollnäs 47 st (571)
• Gävle 163 (617)
• Hofors 10 ((962)
• Hudiksvall 38 (984)
• Ljusdal 33 (576)
• Nordanstig 7 (1 352)
• Ockelbo 1 (5 896)
• Ovanåker 4 (2 901)
• Sandviken 37 (1 060)
• Söderhamn 26 (991)
Om vi jämför med storstäderna så redovisas följande siffror:
• Stockholm 1 888 (503)
• Göteborg 1456 (387)
• Malmö 1 046 (318)
- Det är visar att subventionen på 1.7 miljarder för inköp av elcyklar missgynnar landsbygden och gynnar större städer, säger Lars Beckman apropå den uppdaterade RUT-rapporten. Det man borde göra är självklart att i stället bygga ut cykelvägar och förbättra säkerheten för cyklister om man vill få fler att cykla.
Men det är fler beslut som den nuvarande regeringen fattat och som missgynnar människor som bor på landsbygden. Stockholm är till exempel den kommun som har minsta antal bilar per invånare, vilket innebär att de inte drabbas på samma sätt som de som bor i glesbygd.
- Vi som bor utanför Stockholms tunnelbanenät har fått chockhöjda drivmedelsskatter och höjda fordonsskatter och försämrat vägunderhåll medan den rödgröna regeringen (Miljöpartiet och Socialdemokraterna) konsekvent har fört en politik som gynnar storstäderna, avslutar Lars Beckman. Det är bekymmersamt och måste förändras med den nya regeringen i höst.

Text: Torbjörn Edlund, skribent

RUT-rapporten ”Subvention av elcyklar per kommun”:
https://svenskpress.se/wwwdocs/_common_media/user_files/578/92.pdf